Kellele on mõeldud otsimismäng „Kes otsib, see leiab“?

18. september 2019

Keeleõpetajate väitel ei vähene keeleõppija vigade arv enne, kui ta on keelendeid piisaval hulgal kasutanud. Võõrkeelse sõnavara omandamine võtab valdaval osal inimestest aga oodatust enam vaeva ja aega.

2019. aasta on nimetatud eesti keele aastaks ja septembris tähistatakse eesti keele õppimise kuud. Sellest ajendatult pakub Eesti rahvusraamatukogu võimalust praktiseerida omandatud sõnavara sõbralikus, toetavas ja mängulises keskkonnas. Lisaks kultuuripärandi säilitamisele on rahvusraamatukogu missioon olla sild teadmiste ja inimeste vahel.

Septembris alustab rahvusraamatukogu muukeelsetele täiskasvanutele mõeldud aardejahi formaadis otsimismängudega, mis on töötatud välja neljale keeletasemele: A2, B1, B2, C1. Otsimismäng võimaldab infootsingut, kuulamist, rääkimist ja arendab sõnavara ning koostööoskust.

Kellele on mõeldud otsimismäng „Kes otsib, see leiab“?

Otsimismäng võiks pakkuda huvi eesti keelt võõrkeelena õpetavatele õpetajatele, kes soovivad programmis kasutada aktiivõppemeetodeid ning viia oma 10‒25-liikmelist gruppi õppekäigule Eesti rahvusraamatukogusse, saades registreerimisel soovi korral kaasa vastavale keeletasemele mõeldud nii eel- kui ka järelülesanded, mis toetavad ja kinnistavad õppekäigul vajalikku sõnavara.

23.‒27. septembrini toimuva eesti keele nädala raames saab end otsimismängule registreerida ka inimene, kes soovib proovile panna või parandada oma keeleoskust põnevas mängulises olukorras, kuid siiski reaalses keelekeskkonnas. Õppija emakeel ei mängi siin rolli – tagasiside osa on toetatud rohke pildimaterjali ja näidetega.

Mida ja kuidas otsitakse?

Vastuseid otsitakse 4‒5-liikmelistes gruppides küsimustele, mis aitavad osalejal õppida tundma ja kasutama rahvusraamatukogus pakutavaid teenuseid, pöörates ühtlasi õppija tähelepanu hoones leiduvale rikkalikule kunsti- ja kirjanduskogule, lähtudes jõukohasest sõnavarast.

Kuidas registreerida mängule ja kui palju peaks aega varuma?

Registreerida on võimalik Eesti rahvusraamatukogu kodulehel (www.nlib.ee) oleva lingi kaudu. Keeleõpetaja, kes soovib oma grupiga raamatukokku tulla, saab registreerimise järel toetavate ülesannete kogu, mida võib mängu eel või järel vastavalt soovile või vajadusele mõne tunni vältel õppijatega läbi teha. Kohapealseks aktiivseks otsimiseks kulub 45 minutit ning sellele järgneb tagasiside sõbralikus vestlusringis, mida toetab esitlus. Kokku peaks rahvusraamatukogu külastusel arvestama umbes kahe tunniga.

Kas osaleda võib korduvalt?

Mäng on koostatud nõnda, et madalama keeletaseme mängu läbinud õppija võib hiljem tulla ka järgmisi tasemeid proovima – ülesanded on erinevad ja igav ei hakka. Avastamisrõõmu jätkub nii sõnavaralises kui ka kultuurilises mõttes.

Mis otsimismängus osalemine maksab?

Otsimismäng „Kes otsib, see leiab“ on nii keeleõpetajatele kui osalejatele tasuta. Mäng on valminud Eesti rahvusraamatukogu ja Multilingua keelekeskuse koostöös ning seda rahastavad Integratsiooni Sihtasutus ja kultuuriministeerium.

***

Keeletasemest lähtuvate otsimismängude idee sai alguse Multilingua keelekeskuse õpetajatelt, kes käisid korduvalt oma õppijate gruppidega rahvusraamatukogus aardejahil. Õpetajate Annika Baueri ja Ly Leedu sõnul oli tegemist väga sisuka tegevusega raamatukogus, kus programmi käigus tekib hasart otsida ja edasi liikuda. Kuna aga aardejaht on mõeldud pigem eesti keelt emakeelena kõnelevatele õpilastele, siis tekkiski vajadus disainida täiskasvanud keeleõppijate vajadustest lähtuvad spetsiaalsed otsimismängud.

Rahvusraamatukogu on rikka kultuuriga kohtumispaik kõigile. Astu julgelt sisse – lugemisalade külastamiseks pole tarvis lugejakaarti ja soovi korral saab end lugejaks registreerida ning teavikuid koju laenata. Igas vanuses õpilased on oodatud tasuta teematundidesse nlib.ee/haridustegevus.

Link Õpetajate Lehe artiklile.