Marika Jahilo

Kes on Marika Jahilo?

Marika Jahilo on andragoog ja koolitaja, Cannes Lions Festival of Creativity esindaja Eestis.

Töötanud Eesti Rahvusringhäälingu turundusjuhi ja Postimehe reklaamidirektorina.

Cannes Lions võrgustiku kaudu on ta kursis turundusmaailmas toimuvaga. Professionaalsed kokkupuuted ajakirjandusega on rikastanud arusaamu infoühiskonnast ja kujundanud tervikliku vaate meediale ja kommunikatsioonile.

Hetkel omandab andragoogika eriala magistrikraadi Tallinna Ülikoolis.

Samaaegselt on ta õpetanud kommunikatsioonioskuste ainekursust TLÜ Haridusteaduste Instituudis ning kliendisuhtlust Balti Filmi- ja Meediakoolis.

Marika tugevused on kommunikatsioon, kliendisuhtlus ja turundus; külalislahkus ja võõrustamine, andragoogilised printsiibid.

 

Marika Jahilo

Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistus E012459

Mob: + 372 53456798