Marika Jahilo

Kuvand ja kommunikatsioon täiskasvanuhariduses – kes või mis seda kujundab?

Koolitus Multilingua sügisseminaril 2. septembril 2022

Marika Jahilo, andragoog

Koolitusel arutleme 4 akadeemilise tunni vältel täiskasvanuhariduse kuvandi ja õpetaja sotsiaalse identiteedi üle.

  • Kuidas tekib kuvand ja mis on bränding?
  • Kas õpetaja on persoonibränd?
  • Milliseid väärtusi, kas ja kuidas tänases info ülekülluse ühiskonnas kommunikeerida?

Turunduses on kõige olulisem leida üles unikaalsus ja teha see nähtavaks, levitada ja jõuda sihtrühmani. Astume esimese sammu sellel teel rühmatöös!

Kuidas rakendada turunduslikud põhimõtted ülla eesmärgi teenistusse väärtustada õpetavaid inimesi nii, et nad tunneksid igakülgset toetust enda professionaalsele identiteedile? Neile küsimustele otsime ja leiame üheskoos vastuseid, toetudes andragoogilistele printsiipidele.

Koolituse eesmärgid:

Luua tingimused kommunikatsiooni olulisuse mõistmiseks ning sotsiaalse ja kommunikatiivse kompetentsuse arendamiseks ja rakendamiseks täiskasvanuhariduses.

Õpiväljundid:

Koolitusel osaleja:

– mõistab kommunikatsiooni olemust ja olulisust ning arendab oma

suhtlussuutlikkust ja -oskusi täiskasvanuhariduse kontekstis;

– teadvustab kuvandi ja brändingu kujunemise teid;

– väärtustab ja rakendab turunduslikke teadmisi identiteeti toetaval eesmärgil