Kohanemis- ja lõimumisteenuste pakkujate koostööseminaril sündisid põnevad ideed

3-4. septermbril toimus Hestia Hotel Laulasmaa Spa konverentsikeskuses kohanemis- ja lõimumisteenuste pakkujate koostööseminar. Multilingua Keelekeskust esindasid eesti keele õpetaja, metoodik Ly Leedu ja projektijuht Hannela Tamagno. Kommunikatsiooniettevõtte Miltton New Nordics konsultantide juhtimisel otsiti disainmõtlemise läbi lahendust, kuidas koostöös siduda teistest rahvustest inimestele pakutavad teenused üheks tervikuks.

Täname kutsujaid ja kaasamõtlejaid Siseministeerium, Kultuuriministeerium, Eesti Keele Maja, Expat Relocation Estonia, Estonishing Evenings, Vene Teater, Jõhvi Kontserdimaja, Eesti Instituut, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Vaba Lava Narva, Tartu Welcome Center, Tallinna Vene Muuseum.

Kuna disainmõtlemine on loovmõtlemine, millega käivad kaasas märksõnad nagu “innovatsioon”, “uued lahendused”, “kastist välja mõtlemine”, “muutuste juhtimine”, “paindlikkus” ja “elastsus”. Kasutades kahe päeva jooksul grupitöödes selle metoodikat ja tööriistakasti, sündisid järgmised ideed ja algatused:

– Eestis hakkab ringi sõitma Lõimbuss ehk L-Rühm

– Saabudes Eestisse, saab mobiilirakenduse Värav Eestisse kaudu kogu info

– Suhestati, kuidas vähelõimunutelt ja uussisserändajatelt kogutud tagasiside teenuste kohta võiks muuta edasisideks

– Sündis Facebook´i grupp Lõimurid, võrgustik, kus vanemad ja uuemad teenusepakkujad valdkonnasisest infot jagavad

– Tehti ühistoode Helmut

Tänu seminaril kohatud juba vanadele partneritele ja äsjaloodud kontaktidele saame oma eesti keele kursusi vähelõimunutele ja uussisserändajatele veelgi ägedamaks tuunida. Kõik ikka selleks, et viimatimainitutel Eestis hea elada oleks.