keeleõpe kodumaal

Vaatamata koroonapiirangutele läbisid Euroopast tulnud tudengid edukalt eesti keele kursuse

Suvi pakkus Multilingua õpetajatele huvitavaid keeleõppijaid Euroopa erinevatest riikidest. 2007. aasta suvest alates toimuv intensiivne eesti keele kursus ERASMUS tudengitele leidis aset ka sellel aastal, mida juhendas Multilingua Keelekeskuse eesti keele õpetaja ja metoodik Ly Leedu. Osalejad tulid Eestisse, et alustada sügissemestril õpinguid Eesti Kunstiakadeemias ja teistes Eesti ülikoolides.

Kursus sisaldas lisaks keeleõppele ka kultuuriprogrammi

Kursus toimus 5.-21. augustil 2020 Eesti Kunstiakadeemias. Kokku osales 13 üliõpilast kuuest riigist (Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Hispaania, Itaalia, IIrimaa). Veel paar nädalat enne kursust oli suur küsimus, kas kursus toimub kontaktõppena või veebipõhiselt. Kuna juuli lõpp oli Euroopas veidi rahulikum, siis otsustasime ikka kontaktõppe kasuks. Asjaolud muutusid siiski nii kiiresti, et hispaanlasel tuli oma lennupilet varasemaks ümber vahetada ja ta istus enne kursusega ühinemist 2 nädalat eneseisolatsioonis. Kolmel üliõpilasel ei õnnestunud oma pileteid vahetada ja nii oli grupis algselt planeeritud 16 osaleja asemel 13.

Kahe ja poole nädala jooksul toimus intensiivne keeleõppekursus (5 tundi päevas), lisaks sellele oli kursusel ka tore kultuuriprogramm. Nii alustati esimesel päeval vanalinna ekskursiooniga, seejärel külastati KUMU ja Bastioni käike, matkati Viru rabas ja Naissaarel, samuti toimus Eesti filmi õhtu. Kõige huvitavamaks peeti rabamatka, nii mitmelgi oli see esimene kord rabas käia.  20. augustil, taasiseseisvuspäeval, valmistati ja degusteeriti Eesti toite: kiluvõileibu, kama, viineripirukaid, kirjut koera ja kalja. Kali, viineripirukad ja kirju koer meeldisid kõigile, kama ja kiluleibade suhtes olid arvamused erinevad.

Mida arvasid kursusest osalejad?

Vastused pärinevad Arcimedese monitoorimisel antud tagasisideküsitlusest.

Vastajad:

Micaela Dunne (Iirimaa,  EKA fotograafia tudeng)

Nadine Gottwald (Saksamaa, TTK moedisaini tudeng)

Maximilian  Passon (Saksamaa, EKA sisearhitektuuri tudeng)

Kuidas tunnete end ESTILC kursusel?

Nadine – Eestis on koroona mõttes turvalisem kui Saksamaal. Olen väga rõõmus, et tulin siia. Kindlasti on vahetu keelekursus kohapeal parem kui online-kursus.

Micaela – Mulle öeldi minu kolledžis, et EKAst on väga positiivne tagasiside. Minu õde käis Erasmus+ga õppimas eelmisel aastal, talle väga meeldis keelekursus. See on ka hea, et tutvuda varem.

Nadine – Et leida inimesi.

Maximilian – Minul on üks õpiränne kohustuslik osa õpingutest. Olen väga rõõmus, et valisin Eesti. Tahtsin tutvuda keele ja kultuuriga enne, kui alustan. See oli hea otsus.

Kui rahul olete?

Micaela – Praegu ma naudin keele õppimist. Aga ma ei nautinud seda koolis. Siis oli teine metoodika, kasutasime ainult raamatut. Praegu me iga tunni alguses kordame, kasutame nii pika- kui lühiajalist mälu.

Nadine – Ma olen aeglane õppija. Kui ma ei oska, siis olen stressis. Aga siin on kõik mänguline. Õpetaja on väga kannatlik. Teemad on väga praktilised: Eesti, Tallinn, erinev info. Ma tõesti naudin õppimist.

Maximilian – Mina ka. Ly on väga vastutulelik. Siin on erinev kontseptsioon. Me kordame iga päev õpitut. See on efektiivne ja ma naudin seda. Kultuuriga tutvumine on ka tähtis.

Micaela – Ma tunnen ennast keelt õppides turvaliselt, ei ole stressi.

Kursust rahastas SA Archimedese vahendusel Eesti Vabariik. Kursuse nimi oli EKA ESTILC  kursusKursust koordineerisid EKA välissuhete osakonna spetsialist Marilyn Riisimäe ja Grete Nagel üliõpilasesindusest. Multilingua Keelekeskus osales selles projektis teist korda.

Eesti keele tund

Kirjut koera valmistamas

Viineripirukaid küpsetamas

Viru rabas