Krrktn tkst pks lm ltv

Kõik-kõik on uus septembrikuus, kuid mõned asjad võiksid siiski jääda vanaviisi. Näiteks korrektselt koostatud ja vormistatud dokument, mille sisu peab olema arusaadav ja loetav.

Ilmselt olete kokku puutunud olukorraga, kus dokumenti või teksti koostades vajutate klaviatuuriklahve vastavalt sellele, mida soovite öelda, kuid arvutiekraanile ilmudes muudavad sõnad oma kuju? Veel hullemaks võib olukord minna siis, kui programm hakkab ise arvama, mida tahaksite öelda ja pakub vastavalt juba sisestatud tähtedele oma versioone.

Need abistavad või siis mitte nii väga toetavad programmiseaded saab maha võtta, kuid inimlik eksimise faktor jääb alati üles. Heal juhul suudate võimalikud vead tuvastada enne, kui kõnealune dokument vajalikku sihtkohta jõuab. Halvemal juhul võib apsakat märgata alles ajalehe veergudel, kliendiga lepingut allkirjastades või siis linnatänaval reklaamplakatil. Jah, seda võib juhtuda ka siis, kui teksti on näinud, muutnud, kooskõlastanud ja ette valmistanud mitmed inimesed.

Siinkohal tuleme jällegi appi meie, sest pakume keelelist toimetamist nii tõlketekstidele kui teie enda koostatud tekstidele. Kuigi tihti alahinnatakse teksti toimetamise vajadust, siis tegelikult on selle eesmärgiks kaitsta teksti autorit just tema enda vigade eest. See hõlmab nii hooletus-, stiili- kui  grammatikavigu ning ka keele arengust tingitud muutustega arvestamist.

Kindlasti ei tasu muretseda, et teie isikupära või kõnepruuk toimetamise käigus tekstist kaduma läheb. Toimetamise eesmärgiks on säilitada autori stiil, kuid teha seda läbi kõige uuemate reeglite, et tekst oleks korrektne ja hõlpsasti loetav just perioodil, mil see luuakse.

Julgustame teid ikka kasutama nii keeleuuendusi kui juba ehk unustuse hõlma vajumas sõnu ja väljendeid! Loodame, et äsjalõppenud suvi pakkus teile piisavas koguses heamust ja sõberlaste seltskonda, et nüüd eelseisval hooajal nöhavikule vastu panna.

Tekstide korrektuuride osas võtke aga julgelt ühendust!