Multilingua Keelekeskus osales StudyTravel Alphe konverentsil Londonis.

30.08-01.09.19 osales Multilingua Keelekeskus Londonis StudyTravel Alphe õppereiside messil. Eesmärgiks oli kohtuda juba olemasolevate partnerkoolidega ja leida uusi koostöövõimalusi, et pakkuda oma õppijatele veelgi rohkem valikut  keelekeskkonnas õppimiseks. Ikka selleks, et kaasa aidata nende võõrkeele omandamisele.

StudyTravel Ldt on organisatsioon, mis avaldab ajakirja StudyTravel Magazine ja korraldab StudyTravel iga-aastaseid konverentse maailma 12 eri paigas, et näost-näkku kokku viia õppeasutusi ning nende esindajaid välisriikides.