Aino Kuntsel

Õpetaja Aino Kuntsel distantsõppest: see on isegi soodustanud osavõttu, sest osaleda saad nii kontorist kui kodust

Kauaaegne inglise keele õpetaja Aino Kuntsel räägib oma kogemusest, kuivõrd mugav või lihtne on minna kontaktõppelt üle distantsõppele:
“Kontaktõppelt distantsõppele minek vajas kevadel korraks täpsemalt läbimõtlemist ja katsetamist, millisel suhtlusplatvormil ja kuidas saab videotunni üles ehitada. Sügisel kulges kõik juba sujuvalt ja stressivabalt, sest enamikul õppijatest oli kogemus juba olemas, kuidas kasutada Teams’i või Zoomi. Esimene tund või kaks läheb õpetaja poolt välja pakutud toimimise meetodiga harjumisele ja edasi me reeglina saame keskenduda õppeprotsessile.
Minul on distantsõppel olnud justiitsministeerium, politsei- ja piirivalveamet. ABB grupid näiteks olid kevadel kiiresti valmis suhtlusvormi vahetama ja valisid ka sügisel kohe algusest peale distantsõppe.
Teeme tunnis üsna palju samu asju, mida kontakttunniski: presentatsioonid, debatid suuremates või väiksemates gruppides, kirjalikud harjutused, mida tegemise käigus grupis arutada ja hiljem koos kontrollida saame.
Võimalus on koos kuulata midagi või mõnd videot vaadata ja seda siis arutada. Toimub aktiivne inimestevaheline suhtlus, ainus vahe kontakttunniga on, et me ei istu samas ruumis koos, vaid igaüks on oma kodus või kontoris. See on soodustanud isegi osavõttu, sest osaleda on võimalik olenemata sellest, kas pead olema kontoris või kodus.
Õpetaja pilgu läbi on kasulik võimalus ka see, et suuremat gruppi saab tööle panna väiksemate gruppidena. Olenevalt osalejate tasemest võib väiksemad grupid nii koostada, et sarnaste huvide või oskustega õppijad saavad kokku. Neil moodustub oma väike turvaline digiruum ja võimalus liikuda ülesannetega omas tempos nii kiiremini kui aeglasemalt. Õpetaja liigub gruppide vahel, jälgib protsessi, vastab küsimustele ja otsustab kas liigutakse ülesannetega eraldi või koos edasi. Nii on igaühel mugavamalt jõukohane osaleda, ka siis, kui üldiselt grupi liikmete oskuste taseme vahe on suur.”
Loe palun ettevõtete tagasisidet distantsõppe kohta:
YIT Eesti sekretär Ly Pani tagasiside leiad SIIN ja Swedbank Akadeemia Eestis koolitusspetsialist Laura Kriska tagasiside leiad SIIN.