Õpetajad õppisid tundma platvorme, mille abil veebis õpetamine veel lihtsamaks muuta

Juba üle kuu aja on möödunud eriolukorra välja kuulutamisest ja paratamatutest muudatustest ka Multilingua töökorralduses. Juba üle kuu aja oleme end proovile pannud vaid veebikeskkondades virtuaaltunde läbi viies. Tundub, et oleme juba vaikselt harjumas – nii õpetajad kui õppijad.

Kuid siiski, et end pidevalt kursis hoida digiõpetuse viimaste arengutega, kogunes 17. aprillil hea hulk Multilingua Keelekeskuse õpetajaid virtuaalselt ühisesse töötuppa “Digiplatvormid õpetajale appi”, mille eesmärk oli astuda paar sammu õppimise digitoestamisele lähemale. Sest miks mitte veidi virtuaaltundide „rutiini“ murda? Miks mitte õppida tundma platvorme, mille abil veebis õpetamine veel lihtsamaks muuta?

Pealegi on töötoa läbiviija, eesti keele õpetaja Ele Arder kindlalt seda meelt, et akumuleerunud teadmisi ja oskusi tuleb teistegagi jagada, eriti kui Multilingua keeleõpetajate näol on olemas tänuväärselt palju teadmiste-oskuste kasutusse võtjaid. “Meie õpilased kasutavad aina igapäevasemalt mitmeid nutikaid abivahendeid; miks mitte ka keeleõppes sellele aspektile tähelepanu pöörata ning nutivahendeid õppimise heaks tööle panna,” ütleb Ele.

Ele peab end, kui digipädevusi keeletasemetega võrrelda, tugevaks B2 tasemel arvutikasutajaks. Tal õnnestus väga tõhusalt oma teadmistepagasit alles läinud sügisel Tallinna Ülikoolis haridustehnoloogia aine raames täiendada. Seal läbiproovitut katsetati ka Multilingua õpitoas. Ele leiab, et erinevaid platvorme kasutades õnnestub keeleõppijaid aktiveerida mitmekülgsemalt kui pelga virtuaalvestlusega.

Milliseid digikeskkondi on õpitegevusteks olemas? Mis on Sutori, Coggle, Padlet?

Õpitoas katsetati lähemalt kaht keskkonda – Sutorit ja Padletit, mille abil on võimalik õpilastele terve ülesannete ja harjutuste maailm luua. Tutvustati päris algajate eesti keele õpilastega läbi proovitud külastust Eesti Loodusmuuseumi, mis toimus loomulikult ainult virtuaalselt, Sutori keskkonda kasutades. Vaadati ka Padleti abil võimalust luua ülesandeid maailmakaardile ja prooviti mõttetelje loomist. Neile kahele keskkonnale lisaks vaadati mõistekaardi loomise keskkonda Coggle’it ning reaalajas vastuste kogumiseks mõeldud AnswerGardenit.

Õpetajad pusisid terve töötoa vältel usinalt, sest digiplatvormidega tutvumiseks on paratamatult vaja kasutada katse-eksitus meetodit, ehk ise käed külge panna. “Võti on julguses katsetada ja proovida, ning sellega olid kõik osalejad õnneks varustatud. Peagi pärast kontode loomist valmis Sutori keskkonda katsetamiseks mõeldud ajateljele küsimusi, viiteid ja teste,” ütles Ele.

Pane tähele!

Ele Arder on lõpetamas oma magistriõpinguid Tallinna Ülikoolis, kus ta õpib eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetajaks. Multilingua Keelekeskusesse sattus ta praktikandina, aga juba varsti pakuti talle võimalust ka oma keelegrupiga tööd alustada, nii ta rakendab oma uhiuusi ülikooliteadmisi juba õpetamisreaalsuses.