Soodushind inglise suhtluskeele kursusele (A 2.1 tase). Algus 20. aprillil

20. aprillil alustab õpetaja Kristi Karjatse juhendamisel inglise suhtluskeele kursus (esmase keeleoskusega), kus on veel paar vaba kohta. Võimalus registreeruda kuni 17. aprillini (kaasa arvatud) soodushinnaga 684 €. 

Tänavad on tühjad, inimesed püsivad kodus, nii nagu see meile praegu ette kirjutatud on. Vaatamata sellele, et klassiõpet ei toimu, on võimalik väga edukalt õppida keelt kodust lahkumata, ja seda ka koos õpetajaga. Vaja on vaid internetiühendust, kaamera ja mikrofoniga lauaarvutit, sülearvutit või nutiseadet.

Niisiisi kohtuvad õpetaja ja õppijad virtuaalses klassis, kus suheldakse õpetaja juhendamisel. Ka õpilased suhtlevad omavahel. Kuulatakse tekste, loetakse, vaadatakse videoid nagu ikka keeletundides. Videosuhtluseks kasutatakse kas Skype, Zoom, Messenger, Microsoft Teams või Google Meet keskkonda. Ülesandeid, harjutusi, tekste, videoid, koduseid töid jagab õpetaja Google Classroomis. Õpetajad on saanud sellealase koolituse ning suudavad Sind selles hästi juhendada.

Kasutagem aega targasti ja omandagem kasulikke oskusi, ja inglise keel on kindlasti üks nendest. ????

Mida kujutab endast inglise keele suhtluskeelekursus (tase A2.1)?

Kokku on 100 akeedimist tundi (60 ak.t. auditoorset distantsõppes ja 40 ak.t. iseseisvat õpet)

Algus:

20 aprill

Lõpp:

26 juuni

Keeletase:

Inglise keel – A2.1 – esmane keeloskus (moodul 1)

NB! Testi oma keeletaset SIIN!

Tundide toimumisaeg

T+N 12-14.15 (võib muutuda vastavalt grupi soovile)

Õpetaja

Kristi Karjatse

Grupi suurus

4-5 õppijat

Tundide ajakava

Eriolukorra ajal toimuvad tunnid e-õppes

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme inglise keele kursuse või on sooritanud Multilingua koduleheküljel oleva testi tasemele A1.

Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  • saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö)
  • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
  • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
  • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja

Vaata palun inglise keele õppekava A2 lähemalt siin.

Registreeru SIIN.

NB! Multilingua Keelekeskus OÜ on töötukassa lepinguline partner, mis tähendab, et töötukassa kliendina on Sul võimalust küsida neilt kursuse kompenseerimist.