Õpetajate koolitus "Hoiame kokku"

Õpetajad said nõu, kuidas praeguste väljakutsetega keele õpetamisel hakkama saada

Reede pärastlõuna on tihti Multilingua õpetajatel töötoa toimumise aeg. Ka eriolukord ei ole teinud siin erandit. Keelekeskuse coach Evelyn Soidla viis 27. märtsil Zoom virtuaalkeskkonnas läbi õpitoa «Hoiame kokku, õpetajad», kus räägiti hetkel olulistest väljakutsetest õpetajatele ja kuidas nendega toime tulla.

Alustuseks tehti läbi nii-öelda vaimne viie meele kohaloleku kontroll läbi vaikuseminutite. Läbi selle avati oma nägemis-, kuulmis-, kompimis-, haistmis- ja maitsemeeled ning jõuti äratundmiseni, et võtet saab edaspidi kasutada ka keeletunnis. Kuna õpetajad on kolinud kodukontorisse ja viivad keeletunde läbi distantsilt, siis on senine elukorraldus täiesti muutunud.

Digitaalne kompetentsus teinud suure hüppe

Üheskoos arutati, mis on selles ebameeldivat ja keerulist. Kaardistati vajadused ja otsiti vastuseid, kuidas need rahuldatud saaksid. “Jõudsime tõdemuseni, et paari nädala jooksul oleme palju juurde õppinud, mille omandamine tavaolukorras on pidevalt edasi lükatud. Nimelt tänu eriolukorrale on õpetajate digitaalne kompetentsus teinud märkimisväärse hüppe,” ütles keelekeskuse õpetaja Hannela Tamagno.

“Vaatamata sellele, et töötuba toimus seekord veebis, tekkis samaväärne koosolemistunne ja sünergia nagu päris klassiruumis. Aitäh korraldajale ja osalejatele”, lisas Tamagno.