Remo Perli

Remo Perli: keelenõustamine on hea algus keeleõppega pihta hakkamisel

Remo Perli räägib, kuidas ta pärast keelenõustamist asus õppima inglise keelt ja miks ta peab nõustamist enne keeleõpinguid vajalikuks. :

“Keelenõustamisest sain teada teie kodulehelt lugedes. Nõustamine toimus veebi vahendusel. Rääkisime nõustajaga esmalt läbi, millist õppeformaati minule kõige rohkem vaja on. Edasi vestlesime inglise keeles, et nõustaja saaks ülevaate minu keele tasemest, eesmärgiga soovitada sobivat õppevormi ja õpetajat. Täiendavat keeleõpet vajasin eelkõige kõnekeele vabamaks kasutamiseks ja põhiliste grammatika aluste (eelkõige väljendite ja eessõnade kasutamise) meelde tuletamiseks.  Tänaseks on kursus läbi. Ilmselt on igale ühele olemas sobiv õppevorm ja metoodika, aga mulle sobib kindlasti võimalikult individuaalne lähenemine, mis tänu intensiivsusele annab kiireid tulemusi.

Keelenõustamine on hea algus keeleõppega pihta hakkamisel, sest otsene suhtlus nõustajaga annab parema ja objektiivsema ülevaate keele tasemest ja õppimise võimalustest. Arvan, et selline lähenemine on parem lahendus, kui eelkõige grammatikal põhinevad tasemetestid. Nõustamine julgustab õppijat esimesi samme astuma. Keeleõppega jäin väga rahule. Õpetaja Lauraga oli kerge suhelda, erinevatel teemadel vestelda ja samas paralleelselt nii suhtluskeelt kui grammatikat korrigeerida.”

Pakume kõigile huvilistele tasuta nõustamist. Vaata siin!