DOM BIENKOWSKI

Suurbritanniast pärit Dom Bienkowski: muusiku ameti kõrval asusin eksperimentaalkorras tööle õpetajana

Multilingua Keelekeskuses töötab palju huvitavaid õpetajaid, kel kõigil on rääkida oma lugu, miks sai neist õpetaja ja mis paelub neid õpetajaameti juures, miks on oluline olla pidevalt keeleõppe protsessis ja kuidas seda enda jaoks kõige meeldivamaks teha.

Aprillis 2020 avasime sarja, mille raames tutvustame keelekeskuse õpetajaid. Põnevat lugemist!

Dom Bienkowski saksofoni mängimas

Dominik Bienkowski on pärit Suurbritanniast. Ta kasvas üles Loode-Inglismaal kakskeelses Poola päritolu peres ning õppis koolis prantsuse ja hispaania keelt. Ülikoolis õppis fotograafiat. Olles reisil Itaalias tutvus Dom oma tulevase naisega, mis tõi teda Eestisse elama. Praeguseks on ta Eestis elanud kaheksa aastat.

„Kui aus olla, siis alustasin inglise keele õpetamisega kui eksperimentaalse viisiga teenida Tallinnas elades lisatulu. Minu peamine töö oli olnud siia saabumisest alates muusikat teha, kuid kuna bluusi mängimisega pole alati võimalik arveid maksta, hakkasin õpetama inglise keelt,“ märgib Dom. Nüüd toob õpetamine suurema osa tema sissetulekust, seda enam, et Covid-19 viirus on pärssinud tavapärasel viisil muusikalisi ülesastumisi. (Dom Bienkowski muusikast lähemalt Spotifys  ja Facebookis.)

Õpetamistööd otsides, saatis Dom enda sõnul regulaarselt e-kirju kõikidesse keeltekoolidesse, mida Tallinnas leida võis. Kui ta Multilinguaga ühendust võttis, oli tal juba üle aasta väärt õpetamiskogemus teisest keeltekoolist, mis kahjuks suleti.

Eestis ei ole probleemid kunagi nii suured kui teistes riikides

DOM BIENKOWSKI

Eestis Domile hästi meeldib, sest siin on tore ja vaikne. Siinsed probleemid pole tema sõnul kunagi nii suured kui teistes riikides. Kahjuks kehtib sama ka paljude muude asjade kohta, näiteks oled pidevalt hädas töö, klientide või publiku leidmisega, vastavalt sellele, mis erialal tegutsed.

„Minu jaoks parim asi Eestis on loodus. Mulle meeldib veeta palju aega väljaspool Tallinna,“ ütleb suurest riigist pärit sisserändaja. Kui rääkida kommetest, tavadest, harjumustest, naljadest, mida on Dom eestlastelt  üle võtnud, siis talle meeldib käia saunas, tegeleda taliujumisega ja sportida rabas.

Samas võitleb ta endiselt (enamuse) eestlaste hirmudega võõramaalaste ees. “Põhja-Inglismaalt tulnuna olen harjunud rääkima võõrastega, küsima küsimusi, mis aga võivad kohati tunduda kummalised või isegi ebaviisakad,” möönab Dom.

Täiuslik grammatika ja lai sõnavara on kasutud, kui puudub enesekindlus

Õpetaja Dom arvab, et võõrkeele õpetamisel on kõige olulisem suhtlus. Täiuslik grammatika ja lai sõnavara on kasutud, kui sul pole enesekindlust neid kasutada. „Püüan alati julgustada oma õpilasi, et nad harjutaksid ja katsetaksid. Isegi kui sa pole sõnas või fraasis kindel, on alati parem proovida midagi öelda,  kui lihtsalt vaikida,“ leiab ta. Samamoodi leiab Dom, et testid, õpikud ja harjutuste kordamine on üsna kasutud. Selle asemel võiks õpetada täiskasvanud õppijale keelt selliselt, et see oleks rohkem seotud mälu ja loogikaga, mis on kommunikatsioonis keerulisem ülesanne.

Vaatamata tekkinud olukorrale, kus kontaktõpe on paljuski peatunud, loodab Dom, et kohtume ka tulevikus silmast-silma. Nagu ta loodab seda ka kõigis teistes elu aspektides. Muidugi pakuvad arenevad digitaalsed platvormid uusi lahendusi, millest paljudest võime kõik kasu saada. Skype´i ja zoomi tunnid on võimaldanud õpetajal jätkata paljude oma õpilaste õpetamist kogu selle pandeemia ajal.

„Loodan, et õppeasutused ja õpetajad on paindlikud ja pakuvad oma õppijatele alati võimalust valida õppimiseks just neile sobiv viis, sest tunda end mugavalt ja vabalt õppimise protsessis on tõesti oluline,” leiab Dom.

Rahvastikuministrist õppija Riina Solman: maksimalistina tahan lihvi anda enne igat esinemist

Riina Solman 2020

Riina Solman (Pildi autor on Olga Makina)

Alustasin õpetaja Domi käe all inglise keele õpingutega juba 2019. aastal. Inglise keele õppe vajadus tulenes rahvastikuministri ametist, kuna enne koroonakriisi oli palju välisreise ning ka koroonakriisi ajal on olnud palju avalikke esinemisi. Sõltumata koroonakriisist tuli rahvusvahelisi ametikohustusi täita.

Ma ei olnud mitu aastat inglise keelt tööalaselt kasutanud ja maksimalistina tahtsin lihvi anda enne igat esinemist. Nii pöördusingi Multilingua Keelekeskuse poole, kes soovitas mulle õpetajaks Dom Bienkowskit. Kui alguses panime paika struktuuri, kuidas võiksime tundidega edasi liikuda, siis ajapikku jõudsime arusaamisele, et kõige parem on siiski tunnile sisu planeerida vastavalt vajadusele. Ehk lahendada enne avalikke esinemisi küsimusi või punkte, mis esitluses või ettekandes tekkisid. Vajasin ennekõike enesekindlust ja kinnitust, et minust saadakse aru.

Siiamaani võtan aeg-ajalt enne avalikku esinemist tunde, et püüda teema läbi käia. Pööran tundides palju rõhku ka omavahelisele vestlusele, et leiaksin vastavalt tõstatunud teemale õiged väljendid, mida kasutada.

Tunnen, et taolisest koostööst on olnud kasu. Olen Domi tööga väga rahul. Kuna minu haldusalas on vaja tegeleda ka uussisserändajatega, ja Dom seda isiklikult kahtlemata on, siis mul on olnud huvitav kuulda, kuidas ta Eesti eluoluga toime tuleb või mis on need probleemid, millega ta on kokku puutunud ja rinda pistnud.

Tallinna Giidide ühingu liige Regina Mets: soovisin inglise keele individuaalõpet koos native speakeriga

Regina Mets

Regina Mets (allikas: https://www.facebook.com/NOARkunst/)

Soovisin saada adekvaatset ülevaadet oma inglise keele oskusest ning seda just läbi native speakeri (keelt emakeelena rääkija) hinnangu. Ajaloo huvilisena ning ajaloo hariduse baasil mõned aastad tagasi ka Tallinna atesteeritud giidina tegutsenuna, keskendusin toona eelkõige kohalikele, väikestele huvigruppidele, kuna olin oma võõrkeele oskuse suhtes, eelkõige piisava praktika puudumise tõttu, kriitiline. Vajasin keelepraktikat ja enesekindlust, mis lubaks vajadusel ka näiteks võõrkeelset ametlikku ekskursiooni teha, mis eeldab kindlasti professionaalsemat keeletaset, kui oma (välismaa) sõpradele ja nende tuttavatele tehes, kes keelevigade ja häälduse suhtes nii mõndagi andestavad. Selleks soovisin inglise keele individuaalõpet koos native speakeriga, et kaardistada hetkeolukord ning planeerida arenguvajadused.

Uurides keeltekoolides pakutavaid võimalusi, selgus, et väga palju võõrkeelt emakeelena kõnelevaid õpetajaid ei olegi. Kooli kodulehelt õpetaja Dom Bienkowski tausta lugedes ning keelekooli mainele tuginedes, saigi otsus Multilingua Keelekeskuse kasuks langetatud. Esialgu võtsin 20 keeletundi, kuna polnud ju kindel, kas me üksteise ja õppemeetodiga üldse sobime. Kohe alguses panimegi vastastikused ootused paika ning hakkasime sellest lähtuvalt minema. Keskendusime põhiliselt kõnekeelele ja igapäevastele teemadele, mille käigus selgusid peamised probleemkohad, millega tegeleda, millele tähelepanu pöörata. Selgus, et korduvad, varasemalt nn musklimällu sööbinud vead on visad kaduma, kuid teadliku lähenemise puhul lõpuks siiski parandatavad.

Dom on väga õpilasekeskne õpetaja ja püüab teemade valikul lähtuda konkreetse inimese huvidest ning leiab ja jagab vastavaid materjale (nt dokumentaalfilme, raamatusoovitusi) ka tunnivälisel ajal, kui midagi huvitavat silma jääb. Saame neid siis hiljem tunnis arutada. Tundides käsitleme nii ühiskondlikke teemasid, kultuuride erinevusi, räägime nähtud filmidest, näitustest, reisidest jmt. Ta ei pea paljuks ka kodusest raamatukogust mõne huvitava raamatu väljalaenutamist, kui leiab, et see võiks mind huvitada. Ja ta pole eksinud.

Dom on väga huvitava ja laia silmaringiga vestluspartner. Just see, et ta on sündinud ja üles kasvanud Inglismaal, teises kultuuriruumis, annab tundidele nii palju juurde. Lisaks keelepraktikale ja -õppele laiendab ja avardab see ka minu silmaringi ning maailmavaadet. Arvan, et selline õppevorm ja õpetaja on suur privileeg.

Peale esimest õppesessiooni otsustasin tundidega jätkata ning siis keskendusime konkreetsemalt juba ka Tallinna ajaloole ning viisime osad tunnid läbi Tallinna vanalinnas. Dom ei ole range õpetaja ja loodab paljuski õpilase vastutustundele, et õpingutest maksimum saada. Tulemus sõltub õppijast! Ise sain kindlasti juurde enesekindlust, keelepraktikat, teadmisi, julgust(ust) ja sõnavara, rääkimata huvitavatest materjalidest ja vestlustest ning hindamatu kogemuse ja inimese võrra rikkamaks saamisest.