Dom Bienkowski - Multilingua Keelekeskus OÜ

Dom Bienkowski

Loading Kursused

Ma olen keskendunud oma emakeele – inglise keele – õpetamisele neile, kes soovivad oma keeleoskust arendada dünaamilistes ning lõbusates vestlustundides. Olles ise Eestis välismaalane, saan ma suurepäraselt aru suhtlemise olulisusest ning olen seetõttu asetanud selle oma tundides ka esikohale.

Olen olnud keeltehuviline kogu oma elu – kasvasin kakskeelses Poola päritolu peres ning õppisin koolis ja hiljem ülikoolis prantsuse ja hispaania keelt. Lisaks olen palju reisinud (elanud ühe aasta Portugalis) ning see kogemus on andnud mulle kindla ettekujutuse keeleõppe protsessist ja arusaama keeltevahelistest sarnasustest ja erinevustest.

Inglise keelt olen Eestis õpetanud viimased kolm aastat. Multilinguaga teen koostööd alates 2019 aasta algusest. Õpetan nii gruppe kui eraõpilasi kõigil keeletasemetel, samuti teen toimetajatööd. Minu mitmekülgne õpetamiskogemus on mulle andnud oskused, kuidas läheneda kõige erinevamatele keeleõppe aspektidele, nagu hääldus, grammatika, igapäevased suhtlussituatsioonid jne. Püüan oma tundides algatada köitvaid dialooge kõige erinevamatel teemadel keskendudes iga õpilase huvidele või elukutsele.

Loe ka palun artiklit minu kohta: “Suurbritanniast pärit Dom Bienkowski: muusiku ameti kõrval asusin eksperimentaalkorras tööle õpetajana20.01.2021