Teaching Business English Maltal

16.10.-27.10.2017

Mis on BE ja kuidas seda õpetada?

Osalesin oktoobris 2017 Malta Executive Training Institute’is 2-nädalasel koolitusel Teaching Business English. Kursusel osalesid veel erinevate õppeasutuste – keskkooli, kutsekooli, majandus- ja insenerialade rakenduskõrgkooli, ülikooli ja Multilingua Keelekeskuse õpetajad Eestist, Poolast, Taanist, Saksamaalt ja Ungarist. Koolitusega jäin väga rahule. Lisaks kursuse enda sisule sain üliväärtusliku kogemuse ja arendava lisaväärtuse suhtlusest teiste maade õpetajatega, metodoloogilistest aruteludest, kuidas üht või teist teemat meie väga erinevatele õpilastele õpetada, aga samuti meie erineva kogemuse ja meie riikide haridussüsteemide ja koolitus/õpetamiskultuuri võrdlemisest. Need arutelud toimusid nii kursuse raames kui ka väljaspool klassiruumi, nö vabast ajast. Kuigi osa grupiliikmetest oli oma pere või sõbrad kaasa võtnud, leidsid nad ikkagi aega pärast õppetööd teiste kolleegidega asju arutada. Ma ei osanud sellelt koolituselt oodata sellist põnevat lisaväärtust ja seda kinnitasid ka minu kursusekaaslased, et nautisid meie arutelusid väga. Kahjuks on kõigil meil täiesti erineva spetsiifikaga õpilased ja koolid, seega mingit koolidevahelist koostööd ei olnud meil võimalik algatada.

Kursust vedasid kaks inglasest õppejõudu: esimesel nädalal Nick Brieger, kes on muuhulgas mitme Business Englishi õpiku autor ja teisel Julie Saliba. Mõlemad on ettevõtlustaustaga professionaalsed õpetajad.

Koolituse peamine idee seisnes selles, et Business English ei ole kuidagi teistsugune inglise keel nagu vahel õpilased ja õpetajad arvavad. BE õpetamine tähendab seda, et tuleb õpetada keele kasutamist spetsiifilistes äritegevusega seotud valdkondades (koosolekud, läbirääkimised, intervjuud, telefonisuhtlus, ärikirjad jne). Loomulikult kasutatakse seal spetsiifilist ametlikku sõnavara, mida tuleb ka omandada, aga nende suhtlusolukordadega toimetuleku õpetamine on samaväärselt oluline. Teadmised erinevatest (äri)kultuuridest on samuti BE loomulik osa.

Kurusel tegime ise läbi erinevate alateemade õpetamist, metoodikatest kasutasime grupiarutelu, paaristööd, rollimänge (koosoleku juhatamine, müügiläbirääkimised, arutelu (vaidlemine) juhatuse koosolekul, telefonikõned jms). Veidi arutasime ka keeleteoreetilistel teemadel, näiteks kuidas määratleda fluency’t, aga samuti arutasime seda, kuidas hinnata õpilase tegelikke vajadusi ja neid oma kursuse ettevalmistamisel arvesse võtta. Kasulik teema oli minu arvates ka autentsete materjalide koostamine, siingi tuleb leida tervislik tasakaal õpilaste soovide ja õpetaja eesmärkide vahel.

Õpetan ise peamiselt täiskasvanuid erinevates ettevõtetes ja tööandja, tellides keeltekoolilt inglise keele kursuse eeldabki, et see on ennekõike BE kursus. Õpilaste, st töötajate vajadused ja soovid võivad aga tihtipeale tööandja omadest erineda. Õpetajal tuleb pakkuda õpilastele seda, mida nad tahavad, aga samuti tagada kursuse efektiivne tulemus, mida näeks tellija, st õpilaste tööandja.
Pärast Malta kursust kasutasingi kohe ühte BE alateemat ja selle aktiivseid õpitegevusi – Writing business e-mails – mõne oma keelegrupi peal ja see meeldis õpilastele väga.

Plaanin kokku panna kompaktse Business Englishi kursuse, mida saab peagi kõikidele huvilistele pakkuda.

Katrin Kamerov
Multilingua Keelekeskuse inglise keele õpetaja