Olga Glemba

Vene filoloogist eesti keele õpetaja Olga Glemba leiab lähenemise ka kõige nõudlikumale õppijale

Multilingua Keelekeskuses töötab palju huvitavaid õpetajaid, kel kõigil on rääkida oma lugu, miks sai neist õpetaja ja mis paelub neid õpetajaameti juures, miks on oluline olla pidevalt keeleõppe protsessis ja kuidas seda enda jaoks kõige meeldivamaks teha.

Aprillis 2020 avasime sarja, mille raames tutvustame keelekeskuse õpetajaid. Täna saad lugeda eesti keele kui teise keele õpetajast Olga Glembast. Põnevat lugemist!

Olga on alati teadnud, et temast saab õpetaja. Väiksena meeldis talle väga kooli mängida. Koolis meeldisid eriti keeled ja ajalugu. Aga edasise valiku määras klassijuhataja – vene keele ja kirjanduse õpetaja, kes oli kindel, et Olgast saab hea õpetaja. Olga arvab, et õpetajatöö sobib talle väga. See tema sõnul on üks tänuväärsemaid ameteid maailmas. Iga tund on väike etendus, kus õpetaja on näitleja, kes mängib erinevaid rolle: psühholoog, nõuandja, sõber. Suhtlemine õppijatega annab energiat ja rõõmu.

Olga Glemba

Olga soovitab eesti keele praktiseerimiseks külastada üritusi – festivale, näitusi, kohtuda kuulsate inimestega

Olga on õppinud vene filoloogiat, kuid ühel hetkel vahetas ta vene keele õpetamise eesti keele õpetamise vastu, sest elu sundis. „Eesti koolis, kus ma töötasin vene keele õpetajana, oli kolm vene keele õpetajat ja vähe tunde. Siis kutsuti mind vene kooli eesti keelt õpetama, mis oli minu jaoks suur väljakutse. Õpetasin algklassiõpilastele eesti keelt ja samal ajal õppisin ülikoolis,” räägib Olga. “Rahvatarkus räägib, et inimene õpib niikaua, kui elab. Olen sellega täiesti nõus,“ lisab ta.

Olga Glemba

Selleks, et keelt paremini selgeks saada, soovitab Olga keeleõppijal külastada üritusi, kus inimene saab eesti keelt praktiseerida. Näiteks festivale, näitusi, kohtuda kuulsate inimestega jne. Ta ise kasutab enda sõnul tundides aktiivmeetodeid, mitmekesiseid õppematerjale ja õppemänge, mis aitavad arendada keele erinevaid osaoskusi. „Minu arvates kõige efektiivsem meetod on see, mis inspireerib õpilasi, olgu see film, laul või õppemäng. Olen seisukohal, et väga tähtis on õpetaja ja õpilaste koostöö. Kui õpetajal endal on tunnis huvitav olla ja õpilased näevad seda, siis neil tekib motivatsioon õppimise vastu,“ usub Olga. Ta ütleb, et talle väga meeldib täiskasvanuid õpetada, sest nad tahavad õppida. Iga tund on võimalus suhelda huvitavate inimestega ja vahetada teadmisi.

Svetlana Starikovitš: paljude jaoks toimub esimene tutvus eesti keele ja kultuuriga just Olga käe allSvetlana Starikovits

Olen Olgaga koos töötanud sügisest 2018 Integratsiooni Sihtasutuse projekti raames „Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele“, milles Multilingua Keelekeskus on osalenud perioodil 2018-2021. Projektis koolitab Olga A1 ja A2 tasemel. Eelkõige tähendab see, et nendes gruppides on palju välismaalasi, kes on Eestisse elama ja töötama tulnud tihti vaid mõni kuu enne kursuste algust. Paljude jaoks esimene tutvus eesti keele ja eesti kultuuriga toimub just Olga käe all.

Olga on rõõmsameelne, positiivne ja heasüdamlik inimene. Need omadused kanduvad ka keeleõpetaja rollile üle. Õppijad on tihti rõhutanud, et Olgal on alati hea tuju, tänu millele on tundides sõbralik ja vaba õhkkond. Veel on Olgal väga hea huumorisoon, mis aitab tundides kaasa nii õppimises kui pingeliste olukordade lahendamisel. Tema tundidesse tullakse hea meelega, teades, et lisaks teadmistele saab hea tuju koju kaasa. Keeleõpetajana oskab Olga arvestada täiskasvanud õppija vajadustega ning on abivalmis ja vastutulelik, kui tema poole õppe muredega pöördutakse.

Lisaks teadmistele saab ka hea tuju koju kaasa

Olga ise on avatud ükskõik mis uutele võimalustele ja väljakutsetele, mida keeleõpetaja amet võib talle pakkuda. Välismaalastest õppijatega on vaja mõnikord inglise keeles suhelda. Olga õpib ise lennu pealt vajaliku sõnavara ära ja ei karda ka enda õppijatelt abi küsida, kui selline vajadus tuleb. Päeva pealt on vaja üle minna distantsõppele. Olga oli esimeste julgete seas, kes hakkas veebikeskondi katsetama. Täiskasvanute koolitajana õpib ta ka ise kogu aeg uusi asju juurde, katsetab ja julgeb küsida.

Olgaga on väga mõnus koos töötada. Ta on usaldusväärne ja kohusetundlik inimene. Koostööpartnerina võib kindel olla, et Olga leiab lähenemise ka kõige nõudlikumale õppijale.
Tema gruppides on üks kõrgemaid osavõtu protsente ja kõige väiksem väljalangevus. See on eriti oluline tasuta kursuste puhul, kui õppijate motivatsiooniks peaaegu üks ainus tegur on õpetaja isiksus ja professionaalsus. Suurem osa Olga õppijaid soovib tema juures ka edasi õppida järgmisel tasemel. Teda tihti soovitatakse õpetajaks enda sõpradele-tuttavatele, kes pöörduvad minu kui projektijuhi poole palvega just Olga grupis õppida. Lisaks traditsioonilistele keeletundidele, viib Olga oma õppijaid ka ekskursioonidele Tallinna vanalinna, olles ise neile giidiks. Peale neid õppekäike on õppijate tagasiside ülipositiivne. Paljud tõdevad, et need Olga korraldatud jälutuskäigud on esimene põhjalikum tutvus Tallinnaga, mis innustab linna rohkem tundma õppima.

Gruusiast pärit Marina Sarkisian: soovitan teda kõigile, kes tahavad mõnusalt õppida eesti keelt

Marina Sarkisian

Elan Eestis 2018. aastast. Olga Glemba oli minu eesti keele õpetaja A2 tasemel – see oli minu esimesel Eestis viibimise aastal. Kõik oli uus ja tundmatu minu jaoks. Meil oli väga hea grupp, tunnis oli meeldiv atmosfäär, ja ma arvan, et see oli tänu meie õpetajale. Tänaseni on mul ühendus teiste õpilastega. Olga on hea inimene ja oma ala professionaal. Tal on väga hea huumorimeel ja ta teab, kuidas tunni ajal pingeid leevendada. Ta oskab vabalt eesti ja vene keelt. Kui inimene hakkab õppima võõrkeelt, siis on väga oluline, et õpetaja tuleb toime tekkivate küsimustega ja selgitab kõike sinu emakeeles.

Tunnis mängisime mänge, mis aitasid kõne arengule kaasa. See aitas ka õpilastel üksteisega lähedasemaks saada. Käisime Tallinna linna muuseumis ja vanalinnas ekskursioonil, kus Olga oli meie giid. Tänu sellele õppisime lisaks keelele ka Eesti kultuuri, ajalugu, kohalikke elu ja kombeid. Eesti keele laat, kus me olime õpetajaga, andis ka väga huvitava kogemuse. Soovitan seda õpetajat kõigile, kes tahavad mõnusalt õppida eesti keelt!

Venemaalt pärit Dina Semina: sain väga kasuliku kogemuse ja palju teadmisi, mida iseõppimisega ei ole võimalik saavutada

Dina SeminaPoolteist aastat tagasi saabusin Eestisse. Olga on minu esimene eesti keele õpetaja ja ta kohe meeldis mulle. Tema kõrget professionaalsusust, suurt kogemust ja armastust oma töö vastu märkasin juba esimestes tundides. Tema intelligentne suhtumine, delikaatne huumorimeel ning iga õpilase vastu elav huvi – see kõik tegi meie kohtumised meeldivaks ja huvitavaks. Lisaks, Olga on väga siiras inimene, nii et meie tundides oli alati soe ja sõbralik atmosfäär. Tunnid toimusid huvitavas ja kergelt arusaadavas vormis.

Õpetaja selgitas väga hõlpsalt grammatika reegleid ning valis alati välja aruteluks huvitavaid teemasid. Tundides vestlesime omavahel palju ja aktiivselt, kuulasime helisalvestisi ning mõnikord laulsime eesti keeles.
Ma sain suurepärase ja väga kasuliku kogemuse ning palju teadmisi, mida iseõppimisega ei ole võimalik saavutada. Ma olen väga tänulik Olgale, sest õppides koos temaga õnnestus mul märkimisväärselt eesti keele õppimises edasi liikuda, tunda end oma võimetes kindlalt ja püüda seda edasi õppida.