Olga Glemba - Multilingua Keelekeskus OÜ

Olga Glemba

Loading Kursused

Lõpetasin 1983. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi vene filoloogia erialal.

Aastatel 1983 – 1991 õpetasin vene keelt erinevates Tallinna koolides. 1998. aastal lõpetasin Tallinna Ülikooli eesti filoloogi erialal. Olen end täiendanud erinevatel koolitustel.

Multilingua Keelekeskuses töötan alates 2017. aastast. Siin töötades olen saanud uue huvitava kogemuse. Püüan oma tundides luua meeldiva õhkkonna ning muuta õppimisprotsessi huvitavamaks. Kasutan tundides erinevaid aktiivmeetodeid ja mitmekesiseid õppematerjale.

Ma olen seisukohal, et kõige tähtsam tunnis on õpetaja ja õpilaste koostöö, alles hea koostöö käigus saab õpilastel tekkida soov ja julgus uues keeles kõnelema hakata.