Coach Evelyn Soidla: programm õpetajatele aitab suurendada usku iseendasse

2. aprillil toimus Multilingua Keelekeskuse õpetajate järjekordne töötuba “Hoiame kokku”.  Kohtumise Zoom platvormil arvutis viis läbi Multilingua sisecoach ja inglise keele coach Evelyn Soidla.

Küsisime Evelynilt, miks taolisi kohtumisi keeleõpetajatele korraldatakse ja mis seeläbi muutuma peaks. Samuti küsisime nõu, mis aitab õpetajal vältida läbipõlemist.

Loe palun lähemalt, mida Evelyn meile rääkis.

Järgneb intervjuu.

1. Millest sündis idee korraldada Multilingua õpetajatele programm “Hoiame kokku”?

Elame hetkel kriisiolukorras, kus oleme kogemas sotsiaalset distantseerumist ja piiranguid. Õpetajad on olukorras, mis pole tavapärane. Lisaks sellele, kuidas me töötame, on muutunud ka keskkond, kus me töötame. Muutused tekitavad segadust, ärevust ja ebakindlust. See oli põhjus, miks sai alguse meie programm.

2. Mida see fraas “hoiame kokku” üldse tähendab selle programmi kontekstis?

” Hoiame kokku” kohtumised on mõeldud selleks, et kriisiajal olla üksteisele olemas, jagada nii positiivseid kui negatiivseid kogemusi ning õppida teineteiselt. Kogemuste, mõtete, tunnete jagamine on viis, kuidas ennast muuta teadlikumaks olukorrast ning muuta seda, kuidas me asjadest mõtleme. See, kuidas me asjadest mõtleme, mõjutab seda, kuidas me kriisiolukorras hakkama saame. Coachina keskendun ma sellele, mida on võimalik veel teha ja mis on juba hästi. Väga oluline on positiivset meelsust säilitada.

Kohtumised annavad võimaluse Multilingua õpetajatel suurendada usku iseendasse ja olla hoitud

3. Miks see programm on vajalik Multilingua õpetajatele, üldse õpetajatele, mida see neile annab ja mis selle programmi tagajärjel peaks muutuma?

See on vajalik selleks, et

  • hoida sidet, et üksteisele olemas olla;
  • anda õpetajatele ja töötajatele võimalus vaadata endasse ja läbi eneseteadlikkuse tõstmise suurendada uskuendasse;
  • aidata õpetajatel oma töös olla veelgi paremad ja efektiivsemad
  • läbi enesetõhususe tõstmise olla veelgi kindlam tugi oma klientidele/õppijatele.

Üldistades, kohtumised annavad võimaluse Multilingua õpetajatel suurendada usku iseendasse ja olla hoitud.

4. Kuidas Sulle tundub, kuidas on Sinu õpetatu õpetajatele mõjunud või lausa neid muutnud?

Oleme nn kriisikohtumisi teinud kahel järjestikusel nädalal ja plaanime kindlasti nendega jätkata. Õpetajad tunnevad end kaasatuna, neid kuulatakse, iga arvamus ja jagamine loeb. Seeläbi mõjutame ja hoiame õpetajate vaimset tervist.

Vaimse tervise all pean silmas seda, kuidas inimene mõtleb, tunneb ning ümbritseva maailmaga suhestub. Seega mõjutab vaimne tervis seda, kuidas me iseend, teisi ja ümbritsevat keskkonda kogeme – kuidas me eluga toime tuleme. See mõjutab meie toimetulekut stressiga, otsustusprotsesse ning suhteid teiste inimestega.

Kohtumistega toetame seda, et heaolu (vaimne tervis) säiliks. Vaimse tervise seisukohalt on oluline, et keegi ei jääks üksi ja meil oleks alati võtta nippe ja harjutusi, mis meie seisundit kas parandavad või lausa muudavad.

Kõige keerulisem on õpe interneti vahendusel ja kontakttundide puudumine

5. Mis on kõige keerulisem ühe õpetaja töös? Miks?

Praeguses hetkes on õpetaja töö kõige keerulisem osa see, et kogu õpe toimub interneti vahendusel ja kontakttunde pole. Paljudele õpetajatele on suur väljakutse kasutada oma töös erinevaid digivahendeid. Tihti tuleb ette, et õpetajale meelepärased vahendid (platvormid) ei ole sobivad keeleõppijale. Seega, õppija vajadusest lähtuvalt, peab iga õpetaja ära õppima erinevate platvormide funktsionaalsused. Lisaks sellele, et paljud õpetajad alles ise õpivad uusi digivahendeid kasutama, peavad nad olema piisavalt veenvad ka oma õpilasi neid kasutama panema. Õpilane toetub õpetajale ja tema kogemusele, sest ka paljudele keeleõppijatele on olukord ebatavaline.
Lisaks on ka õpetaja töö iseloom muutunud, tundide ettevalmistus varieerub, palju on erinevate dokumentidega tööd, linkide jagamist ja vidinate kasutamist, mis kõik võtab palju lisaaega.

6. Mis on Sinu suurim soovitus õpetajale, kuidas mitte läbi põleda?

Mina soovitan kõigil õpetajatel ärevusega toimetulekul teha järgmist:

1. tegele hobidega, millega pole ammu saanud tegeleda;

2. kuula uudiste asemel head muusikat;

3. hoolitse enda toidulaua eest (tee iga päev midagi head süüa);

4. väga suure ärevuse korral istu autosse ja tee üks väike tiir (autosõit rahustab!);

5. tee hingamisharjutusi (tee joogat või mediteeri);

6. suhtle pere ja lähedastega – tee ”virtuaalseid pidusid”;

7. võta ette mõne mööblitüki restaureerimine või tõsta tuba ümber;

8. vaata filme, mis ootavad juba mõni aeg vaatamist (Soovitan: “A Beautiful Day in Neighborhood”)

9. pea TÄNULIKKUSE PÄEVIKUT (kirjuta iga päev üles 1-3 asja, mille eest ja kellele tänulik oled)

10. tee igaks päevaks/nädalaks kindel plaan

11. räägi inimestega ja jaga oma mõtteid-tundeid, ära jää nendega üksi!

12. võta osa Multilingua iganädalastest kohtumistest