Multilingua juhtimisel pandi paika rahvusvaheliste koolituste esimesed sammud. Toimus nelja riigi virtuaalne avakohtumine

5. veebruaril leidis aset Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Developing and Sharing Adults Language Teachers (E)-Skills“ virtuaalne avaseminar ehk inglise keeles kickoff-meeting, mida organiseeris Multilingua Keelekeskus. Sündmus pidi algselt toimuma Tallinnas, kuid seoses COVID-19 levikuga tuli kohtumine viia internetti.

Koostööprojekti näol on tegemist rahvusvahelise partnerlusega nelja Euroopa haridusasutuse vahel – Lätist LatInSoft Training Centre, Hispaaniast keeltekool EOI Estepa, Portugalist Lusófona Ülikool ning Eestist Multilingua Keelekeskus.

Projekti kaudu soovivad partnerid vahetada omavahel häid kogemusi ja parimaid praktikaid. Plaanis on korraldada neli täiendkoolitust neljas erinevas riigis, mille abil oma töötajaskonda arendada ning toetada. Koolituste teemad on digipädevused, Erasmus+ kursuste loomine, keelemetoodika ning coaching.

Slaid Kirsti Sinivee ettekandest

Keeletunnid muutuvad sisukamaks ja huvitamaks

“Õpetajad omandavad uusi oskusi, sh digioskusi, mille läbi muutuvad ka keeletunnid sisukamaks ja huvitamaks. Nii et ka õppijad peaksid võitma läbi õpetaja arengu,” ütles Eesti-poolne juhtkoordinaator, keelekeskuse rahvusvahelise koostöö projektijuht ning saksa, inglise ja eesti keele õpetaja Kirsti  Sinivee. Lisaks töötatakse tema sõnul välja uued Erasmus+ kursused, mida hakatakse pakkuma Euroopa õpetajatele.

Avakohtumisest võttis Zoomi teel osa 29 osalejat. Kohtumise esimeses pooles tutvustasid partnerid oma asutusi ning projektimeeskondasid erinevate meeleolukate videote ning esitluste kaudu. Samuti tervitas partnereid HARNO (Haridus- ja Noorteameti) esindaja Julia Duh oma ettekandega, kes rääkis Erasmus+ programmi uuest faasist.

Pärast lühikest pausi jätkus seminar väiksemates töögruppides. Õpetajad, asutuste juhid ning projektijuhid kaardistasid üheskoos osalejate ootused ja vajadused. Alustati projekti täienduskoolituskursuste väljatöötamisega. Seminari järel läbiviidud tagasiside küsimustiku põhjal jäid kõik osapooled virtuaalse kohtumisega väga rahule, kuid suurimaks sooviks on siiski kevadel-suvel lõpuks ometi näost-näkku Euroopa kolleegidega kokku saada. Seniks jätkub aga koostöö interneti teel.