Multilingua Keelekeskus sai sel aastal 25-aastaseks

2019. aastal tähistab Multilingua Keelekeskus oma 25. tegutsemisaastat.

Keelekeskuse juhatuse liige ja juhataja Malle Nei kommenteerib sündmust järgmiselt:

“Suurim muutus 25 aasta jooksul on olnud fakt, et algselt väliskapitali toel loodud firma on täna jõudnud 100%-liselt Eesti kapitali kätte. Seljatatud on kõik noore vabariigi arenguga kaasnenud kriisid ja mured ning firma on endale kindlustanud positsiooni tugevaimate (keele)koolitusfirmade seas.

Ilma professionaalsete ja oma tööd hindavate kolleegideta edukat firmat üles ehitada ei saa.

Tulevikus soovime veelgi tihendada koostööd teiste rahvusvaheliste keeltekoolidega, et meie kliendid saaksid õppida võõrkeeli keelekeskkonnas.

Alustavale ettevõtjale soovitame selget visiooni, usaldusväärseid kolleege ja vaibumatut uudishimu.”

23. augustil 2019 tähistasime veerandsaja aastase Multilingua juubelit mõttekaaslastest kolleegidega kohvikus Kuusk Hernesto. Sellele eelnes traditsiooniline sügisseminar Tallinna Lennujaama Zeppelini ruumis, mille käigus otsisime inspiratsiooni algavaks õppeaastaks ja rõhutasime meeskonnatunde tähtsust.