Tallinna külastasid Erasmus+ projekti raames Prantsusmaa haridustöötajad. Kahe nädala jooksul külastati siinseid haridusasutusi, et paremini mõista, mis on Eesti laste heade Pisa-testi tulemuste taga. Projekti kohalikuks koordinaatoriks oli Multilingua Keelekeskus.

https://www.tallinn.ee/est/endla/Uudis-allinna-Endla-Lasteaeda-kulastasid-Prantsusmaa-haridustootajad

MULTILINGUALismist LÕIMUMISALASEL KONVERENTSIL

1.ja 15. novembril 2019 toimus Tallinnas esinduslik rahvusvaheline lõimumisalane konverents “Ühine keel: lõimumine ühiskonnas läbi mitmekeelsuse” / “Shared Language: Integration Through Multilingualism”.

Mõtteid elukestvast õppest

OLLES “ARKAADIA TEEL” VAJAME ÕPETAJAID JA TEEJUHTE 17.oktoobril 2019 toimus Tallinna Rahvaülikoolis täiskasvanud õppija nädala raames kohtumisõhtu Joonas Hellermaga teemal „Saunast mineja. Mõtteid elukestvast õppest“.

Multilingua olevik ja tulevik sügisseminari aruteludest lähtuvalt

Oktoobri esimeses õpitoas tegi Multilingua õpetaja, coach ja superviisor Evelyn Soidla kokkuvõtte augusti lõpus toimunud ML õpetajate sügisseminari tulemustest. Sügisseminari üheks eesmärgiks oli ühiselt kaardistada meie praegune seis ja arutleda tulevaste arengute, liikumissuundade ja võtmeküsimuste üle.

Multilingua eesti keele õpetajad teevad koostööd Eesti Rahvusraamatukoguga

Eesti keele õpetaja ning metoodik Ly Leedu ja õpetaja Annika…

Multilingua Keelekeskus osales StudyTravel Alphe konverentsil Londonis.

30.08-01.09.19 osales Multilingua Keelekeskus Londonis StudyTravel…

Multilingua Keelekeskus sai sel aastal 25-aastaseks

2019. aastal tähistab Multilingua Keelekeskus oma 25. tegutsemisaastat. Keelekeskuse…

Tallinna külastasid Erasmus+ projekti raames Prantsusmaa haridustöötajad.

Veebruaris 2019 külastasid Prantsusmaa haridustöötajad kahe…

Multilingua esimene talveakadeemia

Ühel 2019. a. jaanuarikuu nädalavahetusel 24 tunni jooksul…

Erasmus+ 2017 projekt "Multilingua kaasaegne õpetaja 2"

Eesti ja Euroopa haridus on pidevas muutumises. Nii nagu muutuvad…

Erasmus+ programmi kajastuste konkurss „Õpiränne Euroopasse ja tagasi“ 2018

! Multilingua õpetaja Katrin Kamerovi essee märgiti ära kui…