Erasmus+ õpiränne 2019 Ateenasse: Team Dinner koos terve kursuse (meie kahekesi), kursuse juhendaja ja kooli direktrissiga

Kursus “Museum Education, Cultural heritage and Schools” Ateenas

25.-30. aug 2019

Meie õpirändeblogi on esimest korda avaldatud Facebookis 2019. a augustis.

Õpiränduri päevik

Esimene päev

 

Kuna esimese kursusepäeva õppetöö algas alles õhtul, siis sisustasime päeva iseseisva kursuse-eelse tööga- sõitsime Aegina saarele ning tutvusime saare arhitektuuri, floora, fauna ja toidukultuuriga.

Õhtul selgus, et oleme oma kursuse ainsad õppijad. Programmikohane Team Dinner toimus ilusa vaatega kohas, osales terve kursus (meie kahekesi), kursuse juhendaja ja kooli direktriss.

 

Teine päev

Meie tunnid toimuvad Ateenas Kreeka Kultuuri Instituudi alla kuuluvas School Life and Education Museumis. Kool asub Tripodoni tänaval, see on Ateena vanim tänav, vanuseks 3000 aastat! Majad on muidugi uuemad, näiteks kooli maja on ehitatud aastal 1850. Samast ajast on pärit ka klassiruumi laes olev fresko. Klassi aknast avaneb miljonivaade- otse Akropolisele.  Muuseum tegeleb haridusega seotud esemete hoidmise ja säilitamisega, seepärast on mööbel meie klassis ajalooline. Lisaks Kreeka haridust puudutavale kogutakse siin ka erinevates keeltes aabitsaid. Kuna me oleme siin esimesed eestlased, siis lubasime kogu täiendamiseks saata eestikeelse aabitsa.

Muuseumi seinad jutustavad erinevaid lugusid. Näiteks saime teada, et karistuseks pandi korrarikkujad põlvitama mitte kuivanud hernestele, vaid teravatele kreeka pähkli koortele.

Tänane kõige suurem tarkusetera mulle kui õpetajale igasuguse muuseumi või muu õppekäigu ettevalmistuseks ja läbiviimiseks on järgmine: Millise loo see koht jutustab ja mille jätab ütlemata?

Pärast teoreetilist osa tutvusime Plaka, Monastiraki ja Psirri linnaosadega. Kodutööks on valida üks huvitav maja, koht, monument vm objekt ja seda kirjeldada: materjalid, värvid, stuktuur, kontrastid, valgus, kaunistused, detailid, märgid, sümbolid, enda tunded jne. Suurepärane ülesanne kodus oma õppijatega kasutamiseks! Aga väga raske

Kolmas päev

Täna saime teada, mis on muuseum ja miks meil on muuseumid. Midagi põrutavat teada ei saanud.

Päeva teises pooles külastasime rahvuslikku arheoloogiamuuseumit. See oli väga traditsiooniline muuseum. Kogude suurus ja vanus oli muidugi muljetavaldav. Kõige sügavama mulje jättis ajutine näitus “The Countless Aspects of Beauty”. Seda muuseumi soovitaks külastada giidiga.

 

Neljas päev

Akropoli mägi on kõrge. Pantheon on võimas. Kell 9 hommikul mäkke ronima hakata on hiljavõitu. Kassade juures on järjekorrad (piletite eelmüüki ei ole), temperatuur on juba üle 30 kraadi ja liikuda on võimalik ainult rahvasummas. Tipu pool töötavad valvurid, kes valju vilega eksijaid korrale kutsuvad  Õnneks liikusid inimesed kogu aeg edasi ja ka allatulek oli korraldatud sujuvalt.

Pärast Akropoli mäge suundusime Akropoli muuseumisse. See on ainult 10 aastat vana ja väga muljetavaldav. Muuseumi keskele on ehitatud teine Pantheon! Kui mäel saab lasta end kanda emotsioonidest (ja tuultest  ), siis siin saab süveneda ja rahulikult uurida. Originaalsuuruses sambad! Palju originaalkujusid ja detaile, mis tänu restauraatorite osavale tööle näitavad kunagist tervikut.  Esimesel korrusel on peaaegu täissuuruses klaaspõrand ja läbi selle on näha, mis muuseumile vundamendiauku kaevates välja tuli. Nüüd ei olegi muuseumil vundamenti, vaid maja seisab sammastel ning kogu väljakaevatud linna saab uudistada nii läbi esimese korruse põranda kui maja all jalutades.

Muuseumis istuvad lisaks valvuritele ka arheoloogid, kes vastavad inimeste küsimustele. Samas, QR-koodidega info otsimine ja virtuaalreaalsus ei ole sellesse muuseumisse veel jõudnud. Nagu ütles meie juhendaja, ühe sellise muudatuse tegemine muuseumis võtaks aega vähemalt 10 aaastat ja kui valitsus vahetub, siis kauemgi

Täna õnnestus meil vaatlejatena osaleda ka kahes meie kooli korraldatud haridusprogrammis- Akropoli muuseumi laste otsimismängus ja õhtusel linnarahvale korraldatud ekskursioonil, kus tutvustati Plaka vanu taverne ja vanadest Kreeka filmidest tuntud kohti. Õhtu lõpetas filmiõhtu, kus vaadati neid samu stseene ka muuseumi õue välikinos.

Tänane uus teadmine- Vana-Kreeka majad ja kujud on küll tehtud valgest marmorist, aga olid algul kenasti kirjuks värvitud.

Viies päev

Mõni pilt räägib rohkem kui tuhat sõna.

Tänane päev möödus meie võõrustajamuuseumi (School Life and Education Museum) erinevate programmidega tutvudes.

Alustasime vanaaegse koolitunniga. Koolivormid selga, kott üle õla ja kooli! Pärast õpetaja tervitust järgnes küünte pikkuse ja puhtuse kontroll  Seejärel hakkasime õppima kirjutamist Πι πι το παπι. Loodan, et sai õigesti. Igaks juhuks räägiti ka karistustest, kergema eksimuse puhul piisas kepihoobist ja raskemal juhul pandi õppija põlvitama kreeka pähkli koortele. Talviti pidi iga õpilane iga päev klassiruumi kütmiseks ühe halu kaasa tooma. Kes ei toonud, see pandi istuma ahjust võimalikult kaugele.

Koolipäeva lõpuks jõudsime õppemeetoditega 21. sajandisse ja osalesime aaretejahil Plakas.

Kuues päev

Täna, kursuse viimasel päeval, külastasime kolme erinevat väikest muuseumi. Esimene oli “vanaaegne saunamaailm”- Public Baths. Muuseumi uksel anti meile tahvelarvuti ja tahvli abil liikusime läbi muuseumi kuulates tekste ja vaadates pilte. Teine oli Kreeka rahvakunstimuuseum “Angeliki Chatzimichali”. Sealne ekspositsioon tutvustas kreeklaste rahvariideid, pulmatraditsioone ja sajanditagust elu-olu. Kolmandana tutvusime Kreeka rahvapillide muuseumiga. Kolm korrust olid täis pille erinevatest Kreeka piirkondadest, paljude pillide all oli peegel, mis võimaldas imetleda, kuidas pillid altpoolt välja näevad. Igal korrusel olid ka ühed töökorras kõrvaklapid  Piltide tegemine oli tänastes muuseumides keelatud

Kursuse lõpetas külluslik söömaaeg.

 

Töötoad muuseumide ja õppekäikude teemal tulevad jaanuaris Multilingua Talveakadeemias ja märtsis  eesti keele messidel Ku-Ky.

Vaata palun ka Ruta ja Ly Kreeka esitlust, mis kanti ette 2020. a jaanuaris Multilingua Talveakadeemias.

Ly Leedu, metoodik ja eesti keele õpetaja

Ruta Bergman, eesti keele õpetaja