Erasmus+ õpiränne 2019 Bolognasse: mitteformaalsel õppel on potentsiaal ühiskonna muutmiseks

Oktoobris 2019 käisin Bolognas Erasmus+ projekti raames koolitusel Innovative Teaching Methods.

Koolituse sihtgrupp oli väga lai: algkooliõpetajatest kuni täiskasvanute koolitajateni. Meie grupis oli nii alghariduse kui täiskasvanute hariduse esindajaid Eestist, Lätist ja Hispaaniast.

Koolitus kestis viis päeva ja iga päev oli pühendatud eraldi teemale ehk meetodile. Koolituspäev kestis reeglina 9.00-16.00, mis jättis piisavalt aega ka kultuurilistele tegevustele, Bologna linnaga ja lähedal olevate linnakestega tutvumiseks. Koolituse korraldajate tiim pakkus isegi ühepäevase Firenzesse reisi võimaluse. Et reis kulgeks osalejatele muretult, muretsesid korraldajad ise nii rongipiletite kui õhtusöögi eest Firenzes. See oli väga armas nende poolt ja lubas reisi nautida ilma liigse stressita.

Teoreetiline osa oli põimunud grupisisese aruteluga

Iga koolituspäev algas kas uue teema sissejuhatavate tegevustega või eelmise päeva teema kokkuvõtvate tegevuste ja aruteludega.

Esimesel päeval teemaks oli mitteformaalne õpe, selle eripära, eesmärgid ja eelised, miks rakendada ja kellele sellest kasu on. Teoreetiline osa oli põimunud grupisisese aruteluga ja selle päeva lõpuks jõudsime järelduseni, et mitteformaalsel õppel on potentsiaal ühiskonna muutmiseks, kuna toetab sotsiaalset kaasatust, konfliktide lahendamise oskust, aktiivse kodaniku arengut ja muid sotsiaalseks kommunikatsiooniks vajalikke oskusi.

Teise päeva teemaks oli ettevõtlikkuse õpetamine, mis esmapilgul tundus üsna võõrana kursuse raames. Arutelude käigus saime teada, et ettevõtlikkus on abiks mitte ainult äri loomisel, vaid on hea abivahend õppimisel ja igapäevaelus. Ettevõtlikkus toetab uute ideede tekkimist ja käimalükkamist, probleemide erinevatest vaatenurkadest nägemise ja lahendamise oskuste arendamist, oskust mõista teisi seisukohti ning positiivset suhtumist.

Õuesõpe võimaldab arendada koostöövõimet

Kolmas päev oli pühendatud projektipõhisele õppele, mis küll peamiselt sobib üldhariduslikus koolis rakendamiseks. Aga leian, et sellel meetodil on võimalusi ka täiskasvanute keeleõppes rakendamiseks. Miks mitte näiteks tööalase keele õpetamisel, kui õppijad on sama ala esinadajad ja tööalaselt puutuvad sarnaste teemadega kokku?

Neljandal päeval tutvusime IT-tehnoloogiate võimalustega tunnis. Meile tutvustati peamiselt tasuta vahendid, mis on leitavad intermetis: Kahoot, Quizlet, Socrative, TedEd ja EdPuzzle.

Viiendal päeval harjutasime õuesõppe võimalusi ja tegevusi, mille keskseks ideeks oli koostöövõime arendamine.

Kuigi kõik ei sujunud selle koolituse ajal hästi ja leidus mõni virisemiskoht ka, lõppkokkuvõttes olen rahul koolituse sisu ja korraldusega. Kindlasti tasub välismaal koolitustel käia, et kogeda, kuidas teised õpetavad ja õpivad, saada uusi ideid ja motivatsiooni oma alal tegutsemiseks. Kogemust saab nii õnnestunud  kui ka vähem õnnestunud tegevustest.

Svetlana Starikovitš, projektijuht, eesti ja vene keele õpetaja