Svetlana Starikovitš - Multilingua Keelekeskus OÜ

Svetlana Starikovitš

Loading Kursused

Õpetaja elukutse olen saanud Tallinna Pedagoogikaülikoolist, kus õppisin filoloogia teaduskonnas eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja erialal. Olen ennast täiendanud ka Jyväskülä Ülikoolis. Multilinguasse asusin eesti keelt õpetama 1998. aastal. Oma ülesandeks pean nii keelehuviliste ettevalmistamist kodakondsus- ja tasemeeksamiks kui ka abistamist igapäevaseks suhtlemiseks vajalike oskuste omandamisel.

Rahvuselt olen venelanna ja minu emakeel on vene keel. Tänu sellele olen viimastel aastatel õpetanud edukalt ka vene keelt. Mõlemat keelt õpetan ka inglise keele baasil.

Keeletundides puutuvad õppijad kokku erinevate raskustega. Et igaüks omandaks just talle vajalikud teadmised ja oskused, arutatakse grupiga enne kursuse algust läbi, mida kursuselt oodatakse ja mida iga õppija kõige rohkem vajab. Lähtudes õppijate soovidest, korrigeerin ma alati kursuse sisu nii, et kõik saaksid igast tunnist võimalikult palju kasu ja et igaüks leiaks endale tunnis jõukohast tegevust.