Svetlana Starikovitš - Multilingua Keelekeskus OÜ

Svetlana Starikovitš

Loading Kursused

Eesti ja vene keelt olen õpetanud Multilingua Keelekeskuses alates 1998. aastast täiendades praktilist kogemust õpingutega Tallinna Ülikoolis. Minu õppijateks on alati olnud täiskasvanud, seetõttu tundsin vajadust ennast täiskasvanute koolituse valdkonnas arendada. Aastal 2016 sain bakalaureusekraadi andragoogika erialal Tallinna Ülikoolis ja aastal 2018 lõpetasin magistriõppe samal erialal.

Täiskasvanute keeleõpetajana lähtun õppijate vajadustest, olgu nendeks igapäevane suhtlemine, tööalane suhtlemine või tasemeeksamiks ettevalmistus. Vene keelt emakeelena kõnelejana ja eesti keele iseseisva keelekasutajana tean, kuidas tuua esile mõlema keele omapärasid, millele oskan tähelepanu juhtida tuues paralleele õppijate emakeelega. Tihti aitavad keelt õppida keelte sarnasused, mõnikord aga vastupidi: keele eripära jääb paremini meelde.

Andragoogina oskan arvestada täiskasvanud keeleõppija ootustega, milleks on eluks ja tööks vajaliku õppimine ning võimalus olla kaasatud õppeprotsessi. Olen aktiivõppemeetodite rakendaja ning keeletunnis panen rõhku suhtlemisoskuste arendamisele ja keelebarjääri ületamisele. Olen veendunud, et võõrkeelt õpitakse paremini stressivabas õhkkonnas, mida keeleõpetaja ja keeleõppijad loovad keeletunnis koos.

Svetlana Starikovits