Multilingua õpetajad lõpetasid koolid 2023

Multilingua õpetajad said kraadi võrra rikkamaks

Multilingua keeltekool ja kompetentsikeskus väärtustab haridust ja toetab oma õpetajate täiendõpet ning koolitamist. Meil on hea meel, et sellel kevadel on neli Multilingua õpetajat saanud magistrikraadi ja üks nendest lausa lõpetas cum laude, kelleks oli Payam Madelat.

Soovime värsketele lõpetajatele palju õnne ja põnevat eneseteostamist edaspidiseks! Tänutäheks ootab neid Multilinguas õpetajale sobivalt raamatupoe kinkekaart.

Rootsi keele õpetaja Eva-Tiina Põlluste, kes on kakskümmend aastat oma erialal töötanud nii keeltekoolis kui üldhariduskoolis, lõpetas nüüd Tallinna Ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala ja sai haridusteaduste magistrikraadi. Lisaks rootsi keele õpetamisele on ta üle 20 aasta töötanud ka giidina, seega huvi ajaloo vastu on samuti alati olemas olnud.

“Minu jaoks oli uus haridus värskendav kogemus. Ma arvan, et õpetajad peaksid teatud aja tagant ise ka koolipingis istuma, sest see aitab neil mõista paremini seda, kuidas nende õpilased õpivad. Sügisest jätkan õpetajana ja nüüd enam mitte ainult rootsi keele, vaid lisaks ka ühiskonnaõpetuse ja ajalooõpetajana. Ootan põnevusega uusi väljakutseid!”, ütleb Eva-Tiina.

Eesti keele õpetaja Andra Jelle lõpetas tänavu Tartu Ülikoolis võõrkeeleõpetaja magistriõppe ja on nüüd ametlikult haridusteaduse magister (peaerialalt hispaania keele õpetaja, kõrvalerialadelt eesti keele võõrkeelena õpetaja ja inglise keele õpetaja).

“Läksin just võõrkeeleõpetaja õppekavale, sest uskusin, et just see võiks mind minu teekonnal keeleõpetajana enim toetada. Praeguseks olen enam kui rahul, et neli aastat tagasi just selle õppekava kasuks otsustasin: magistriõppeaastad olid üle ootuste innustavad ja arendavad, õppekava ülesehitus oli põhjalikult läbimõeldud ja pakkus nii teoreetilisi baasteadmisi kui ka praktilist väljaõpet. Kui varem õpetasin pigem kogemuse ja intuitsiooni pinnalt, siis tänu magistriõppe läbimisele olen kahtlemata teadlikum ja analüüsivõimelisem õpetaja, tunnen paremini keeledidaktilisi aspekte, olen õppe planeerimisel ja tulemuste hindamisel enesekindlam, rakendan õppe läbiviimisel kaasaegset metoodikat ning lähenen keeleõppele võimalikult teaduspõhiselt ja õppijakeskselt.”, ütleb Andra.

Ja teine eesti keele õpetaja Krista Arro omandas Tallinna Ülikoolis eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja erialal haridusteaduste magistrikraadi. Kuna lõpetamata magistriõpingud ei andnud Kristale rahu, siis 2020. aastal asus ta uuesti õppima, kuid nüüd juba uuel erialal – eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja. Erasmus+ programmi kaudu täiendas ta end ka Turu ja Helsingi ülikoolides.

“Uuesti õppima asumise soov oli ajendatud tahtest täiendada nii oma teadmisi kui saada õpetamiseks vajalik magistridiplom. Minu eripäraks õpetajana on kogemused nii eesti, inglise kui soome keele õpetamisel,” märgib Krista.

Inglise keele õpetaja Payam Madelat õppis TalTechis keskkonnatehnika ja -juhtimise erialal. Tema lõputöö käsitles hoonete olelusringi hindamist projekteerimise algfaasis.
„Mind on alati huvitanud akadeemiline karjäär (saada professoriks), seega järgin seda teed ka oma õpingutes. Lõpetatud erialal ei ole minu õpetajakarjääriga muud pistmist, kui et saan rikastada oma teadmistepagasit, mis võimaldab mul õpetada inglise keelt erinevatel eesmärkidel,“ ütleb Payam.