Multilingua Keelekeskuse õpetajate arenguprogramm läbi supervisiooni

Koroonakriisi ajal seisid õpetajatad silmitsi mitte ainult haiguse laiaulatuslikust levikust tingitud väljakutsetega, vaid ennekõike distantsilt õpetamise väljakutsetega. Kuidas jätkata õppetööga nii, et sellel oleks nii õpetajale kui ka õppijale rahuldust pakkuv tulemus. Siin aitas supervisioon.

Eelmisel (2019) sügisel sündis õpetajate arenguprogramm, kus supervisiooni (töönõustamise) abil hakkasid õpetajad õppima coachingu meetodeid ja katsetama neid omaenda õppijate peal. Talvel puhkenud koroonakriis süvendas vajadust õpetajate arenguprogrammi järele veelgi, sest uus olukord keeleõppes nõudis hakkama saamist uute väljakutsetega. Ja ega eriolukorra lõppemisega pole endine olukord taastunud.

Coachingu mõtte keeltekooli tõi kooli enda inglise keele õpetaja ja coach Evelyn Soidla, kes asus seda eriala õppima ja oma õpetustöös rakendama. Tänaseks on saanud Evelynist diplomeeritud coach ja superviisor. Evelyn nägi oma õppijate õpitulemustes olulist muutust ja rahulolu, mis aitas tal jõuda arusaamiseni, et coachingut võiks tutvustada Multilingua Keelekeskuses ka teistele õpetajatele.

Mis on coaching keeleõppes ja mida tähendab supervisioon arenguprogrammis?

Coaching keeleõppes on see, kus õpetaja kasutab teatud mudeleid ja meetodeid keele õpetamisel. Supervisioon ehk töönõustamine õpetaja arenguprogrammis tähendab seda, et superviisor toetab ja suunab õpetajaid nende õpetamisetöös cochingu meetodeid efektiivselt ellu viima.

Coachingus on kõige tähtsam seada eesmärk. Coachingu rakendamisel keeleõppes seatakse keeleõppe eesmärk, mida hakatakse püüdma samm-sammult. Eesmärgistamine toimub läbi teatud mudelite, näiteks läbi GROW mudeli, kus on kindlad küsimused selle kohta, mida õppija vajab ja kuidas seda vajadust rahuldada. Õigete küsimuste küsimine, õppijale reflekteerimine on põhiline, kuidas keeletulemus saavutatakse.

Tegemist ei ole ainukese viisiga keeleõppe eesmärkide saavutamisel, aga kindlasti on tegemist uuendusliku viisiga keeleõppes, mis loob lisavõimalusi olemasolevatele meetoditele.

       

Ebaühtlase taseme puhul grupis aitab kõige paremini isikliku eesmärgi seadmine

Kui keelegrupis on ebaühtlane tase, siis on esmalt oluline saavutada kokkulepped, mis teemasid õppima hakatakse, mille alla käivad ka grammatika teemad. Lisaks seab iga õppija ka oma isikliku eesmärgi, mis toetab lõpptulemust, miks on keelt õppima tuldud ja kuhu soovitakse välja jõuda. Isiklik eesmärk on just see, mis aitab hoida motivatsiooni üleval.  Otsitakse vastust küsimusele, mida teeme, kuidas teeme ja mis on tulemus.

Nii lahatakse ka õpetajate arenguprogrammis, mis on coaching, milliseid mudeleid kasutatakse ja kuidas neid rakendada. Kõiki kasutusele võetavaid mudeleid rakendatakse enda peal, võetakse ette erinevad teemad, mis vajavad keeleõpetamisel lahendamist. Näiteks, kuidas tegeleda keelegrupis motivatsiooni tekitamise ja hoidmisega, ning kuidas kõrvaldada tekkida võivat vastupanu. Vaja on aru saada, kes on lõplik vastutaja. Coaching ütleb, et õppija ise vastutab oma õppimise eest, mitte õpetaja. Kuidas seda teha kavalalt, et mitte õppijat ära ehmatada, sest vastutust võtta ja kanda ei ole lihtne.

Õpetajate arenguprogramm  kestab umbes aasta

Selleks, et programmiga liituda ja seda kaasa teha, pidid õpetajad olema valmis muutuma.  Nii pidid nad hakkama vaatama iseenda sisse, et aru saada, milline on nende mõtteviis, kuidas nad õpetavad ja kuidas see mõjub õppijatele. Selleks, et katsetada uusi, coachingu meetodeid, pidid nad muutma oma vanu harjumusi. Kui muutus hakkas toimuma õpetaja peas, siis toimus muutus ka nende õpetamises. Kui arenguprogramm muudab õpetajat, siis muutub automaatselt ka nende praktika.

Alustasid 5 õpetajat. Käesoleva aasta aprillis alustas ka teine grupp. Kohtumiste intervall on 3-4 nädalat. Kohtumiste vahe on pikk sellepärast, et meetodid, mida koos läbi tehakse, jõuaksid settida ja et saaks enda õppijate peal praktiseerida.

Algul olid kohtumised füüsilised, eriolukorrast tingituna said olema arvuti vahendusel, aga see ei muutnud kooskäimise kasu ja rõõmu. Kokku saab olema 9 kohtumist, pärast mida tehakse kokkuvõtted programmist, kuivõrd on see õpetajaid mõjutanud ja kuidas peaks edasi minema. Tegemist ei ole tavapärase koolitusega, õpetajatest ei saa coachid, vaid see on õpetajate enda arenguprogramm, mis peaks muutma nende mõtteviisi.

Kui muutus õpetajas toimub, siis toimub muutus ka nende õpetamises

Isegi kui arenguprogramm on mõeldud üheks aastaks, siis keelekeskuses on leitud, et tegelikult võiks taoline tugi olla alaline. Leitakse, et inimestega tööd tegeval inimesel peaks kindlasti olema superviisor (töönõustaja), kes teda enda arengus toetaks, suunaks ja juhiks. „Õpetajal on vaja samamoodi kedagi, kes on tema jaoks olemas, kuulaks, suunaks ja peegeldaks tagasi,“ ütleb arenguprogrammi läbiviija Evelyn. „Sest tavaliselt peab õpetaja olema kõigi teiste jaoks olemas, aga tema jaoks ei olegi nagu kedagi. Arenguprogramm loob selleks  võimaluse,“ lisab ta.

Evelyn on veendunud, et supervisioon on üks viis, kuidas hakatakse tulevikus haridusmaastikul töötama. Taolist õpetajate programmi teistes keeltekoolides teadaolevalt veel ei pakuta. „Multilingua Keelekeskus on selles mõttes imeline, et tagab õpetamise kvaliteedi selle läbi, et töötab oma inimestega,“ ütleb coach.

Tasapisi jõuab supervisioon ka üldhariduskoolidesse, ja Evelyn usub, et see võiks seal kulutulena levida. „Taoline arenguprogramm õpetajatele läbi supervisiooni on tuleviku töö osa, kus eesmärgistamine ja tagasipeegeldus on väga olulised osad, sest seda suunitletum ja tulemuslikum saab olema ka igasugune õpe,“ leiab ta. Pealegi on see rakendatav ka eraelus.

Arenguprogrammis osalejate kommentaarid

Johannes Vergi

Multilingua Keelekeskuse inglise keele õpetaja ja arenguprogrammi läbija

Toimunud on tohutu arenguhüpe. Ma olen viimase 10 aasta jooksul valinud oma elus mitmeid kordi tegevusi, seltskondi ja õppimisi selle järgi, kus ma ennast oma loomulike omaduste poolest väga mugavalt ei tunne. Seda lihtsalt sellepärast, et iseennast paremini tunda ja areneda.
Kõik, mis oleme programmis läbinud, on andnud mulle võimaluse peeglisse vaadata. Tunnistan, see ei ole alati mugav, aga vajalik.

Teadvustan, et koolitajana on minu areng ja heaolu tähtis. Olulisem sellest on aga, et tähelepanu on vastutusel: asjadel, mille eest mina vastutan, ja asjadel, mille eest ei saa mina kunagi vastutust võtta. Mina vastutan oma tegevuse, sõnade, reaktsioonide jmt eest, mitte kaastöötajate, õppijate, pereliikmete omade eest. See on üks olulisemaid muutusi: ma teadsin seda ennegi, aga nüüd teadvustan seda ja rakendan oma töös.

Olen arenguprogrammis osalemise tõttu enesekindlam koolitaja. Veel aga lähen julgelt vastu määramatusele: mis saab siis, kui mul ei olegi plaani. Siin on oluline öelda, et see arenguprogramm ei anna ilmtingimata juurde peateadmisi, kuigi ka neid, aga ta kujundab mõtteviisi. Mõtteviisi sellest, mis on võimalik, kellele on võimalik ja kuidas on võimalik. Lisaks kujundab ta mõtteviisi vastutusest.

Õppijate kasu on minu hinnangul otsene: kui õppija otsustab panustada oma arengusse ja võtab vastu väljakutse vastutada oma õppimise eest, rääkida kaasa kursuse toimumises, vaimustuda keelega ajaveetmisest nii-öelda vabal ajal, siis õpib ta kiiremini ja rohkem, kui ootusega, et õpetaja kulbiga keele pähe paneb.
Ma usun, et vajalik on ta igale ühele, kes tegeleb õppimise, õpetamise, koolitamisega, juhtimisega. Ma ei saa aga öelda, et ta sobib igale ühele. Programmi läbimine on edukas siis, kui teadvustatakse endale, et tööd tullakse tegema iseendaga, mitte kuulama loengut uuest ja põnevast õppemeetodist. Olgem ausad, koolitades kasutame siiski väikesel hulgal meetodeid ja keeleõppes enamasti õpetajast lähtuvalt: see on äge, loodan, et see õppijatele meeldib jne. Lisaks esitab see programm koolitajale väljakutse: kas ma julgen anda vastutuse õppijatele. Arenguprogramm coachingu mõtteviisist arendab enesekindlust ja -usku, mistõttu tekib julgus toimida uuel viisil.

Kristel Pajusaar

Multilingua Keelekeskuse inglise keele õpetaja ja arenguprogrammi läbija

Selle programmi raames olen pidanud võtma aega iseendale ning tegelema iseenda sisemaailmaga. Kõige keerulisem ongi olnud iseendaga tegelemine, endasse sügavuti vaatamine ja leppimine sellega, mida ma sealt leidsin. Need samad asjad on olnud ka kõige innustavamad. Ma ei tee väga palju erinevalt täna võrreldes varasemaga, aga olen jõudnud arusaamisele, et ma pean
usaldama oma sisetunnet just õpetajana. Õpilaste eest ei tohi vastutust ära võtta, vaid tuleb lasta neil endil esitada küsimusi ja suunata neid vastusteni. Kuna ma olen oma tegevustest rohkem teadlik, siis suunan ka õppijaid rohkem arutlema ja analüüsima, mitte ainult kirjalikke harjutusi tegema. Arvan, et sellest programmist oleks kõigile kasu, aga õpetajad peaksid olema üsna avatud ja  vastuvõtlikud uutele ideedele. Kinnise mõtteviisiga inimesele võib see programm olla natuke keeruline. Olen väga rõõmus, et selline programm on Multilinguas tehtud ja tänulik, et seda mulle pakuti.

Laura Kahju

Multilingua Keelekeskuse inglise keele õpetaja ja arenguprogrammi läbija

Olen pidanud analüüsima iseennast, vaatama silma ka ebameeldivamale osale endast ning olema olnud valmis muutusteks. Kõige keerulisem oli alguses aru saada nö coachingu keelest ehk mõistetest. Kõige innustavam on olnud see, kui näed, kuidas uued omandatud võtted reaalses elus ka toimivad ning tulemust annavad.
Usun, et mõtlen pisut teisiti, ja seega ka käitun teistmoodi, kui varem. Mõtlen lahendusekeskselt, esitan õigeid küsimusi ning oskan aru saada, et ressurss on meis endis juba olemas. Võiks sobida igale õpetajale, kuid ei pruugi, oleneb, kui valmis muutuma ning avatud mõtlemisega inimene on. Programm on väga vajalik 9 punkti 10st! Programm kestab veel edasi, aga üks on kindel, miski pole enam endine ning seda heas mõttes.