Irina Koldinskaja

Õpetaja Irina Kolodinskaja: inimeste huvi ja positiivne suhtumine vene keelde ning kultuuri kasvab iga aastaga ja see teeb rõõmu

Multilingua Keelekeskuses töötab palju huvitavaid õpetajaid, kel kõigil on rääkida oma lugu, miks sai neist õpetaja ja mis paelub neid õpetajaameti juures, miks on oluline olla pidevalt keeleõppe protsessis ja kuidas seda enda jaoks kõige meeldivamaks teha.

Aprillis 2020 avasime sarja, mille raames tutvustame keelekeskuse õpetajaid. Põnevat lugemist!

Irina mäletab, kuidas õpetaja talle koolis ütles: „Ira, sinust tuleb suurepärane õpetaja – teised kuulavad sind suure huviga, oskad leida lähenemistee iga inimeseni ning suudad teisi innustada.“ Siis ei võtnud Irina neid sõnu tõsiselt, kuid nüüd meenutab neid muigega ja loodab, et see on tõsi.

Huvi vene keele õppimise vastu on Irina sõnul viimase kahekümne aasta jooksul olnud lainetena. On olnud aegu, kui õppida soovijaid on olnud rohkem, on olnud aegu, kui see huvi on olnud väiksem. Kuid vene keelt õppida soovijaid on olnud alati. „Mäletan aega, mil ilmselt seoses teatud poliitilise olukorraga oli huvi väiksem, kuigi mulle tunnistati, et tahaks vene keelt väga õppida, kuid hirm oli seda välja öelda, sest teised ei kiitnud heaks,“ märgib kauaaegne vene keele õpetaja.

„Tunnen, et inimeste huvi ja positiivne suhtumine vene keelde ning kultuuri siiski kasvab iga aastaga  ja see teeb rõõmu,“ lisab Irina. Ta on töötanud Multilinguas kaheksateist aastat ja kogu see aeg on tal olnud õpetajana palju tööd. Ta näeb, et inimesed väärtustavad keeleoskust ja saavad aru, et võõrkeele oskamine on moodne, kasulik, tähtis ning annab enesekindlust ja kindlust tulevikuks.

Enne, kui Irina Multilinguasse tuli 2002. aastal, töötas ta üldhariduskoolis. Täna loeb ta Multilinguat oma teiseks koduks – kohaks, kus ta tegeleb sellega, mida armastab, ning kus tunneb end õnnelikuna ja teistele inimestele vajalikuna ning kasulikuna.

Irina KoldinskajaMilline on vene keele õpetamise osatähtsus keeltekoolides?

Tavaliselt tulevad inimesed keetekooli õpihimulisena. Nad tunnetavad Irina sõnul, et õppimine siin on kaasahaaravam ja põnevam, kui õpingud tavakoolis. Ka tunnevad nad end keeltekoolis pingevabamalt, sest siin on hoopis teine õpingusüsteem: sundimatu õhkkond, omavaheline aktiivne suhtlus, mängulistes situatsioonides saab tunda end kasvõi taas lapsepõlves olevat.

Keeltekoolis ei ole ette antud ranget õppeprogrammi nagu tavakoolis. „Eeliseks on see, et meie õpilased saavad ise valida kursuse toimumise aja, sageduse, kestuse, õppeviisi. Nad võivad õppida individuaalselt, paarikaupa, minigrupis, suuremas rühmas,“ ütleb Irina.

Irina meelest on väga tähtis, et keeltekoolis saab inimene ise valida omale kursuse sisu, sest mõnel on tarvis vaid suhelda õpitavas keeles, teine soovib õppida peamiselt grammatikat, kolmandal on kindlasti tarvis osata õigesti ja korrektselt kirjutada jne. Ka saavad õpilased valida õppe teemad, näiteks konkreetse tööga seotud, oma huvialadest lähtuvad vms sellised teemad.

Lisaks saavad õpilased valida õppimise koha: kas keeltekoolis kohapeal, enda töö juures või kusagil mujal sobivas kohas. Samuti viiakse vajaduse korral tunde läbi Skype’i, Zoomi jm internetikeskkondade kaudu – nagu seda tehti selle aasta kevadel viirusest tingitud eriolukorra ajal, aga seda võimalust on kasutatud ka muul ajal ning kasutatakse praegugi.

Enamus inimesi õpib vene keelt seoses oma tööga

On neid, kes tahavad õppida vene keelt iseenda jaoks ja soovivad osata järjest rohkem võõrkeeli. Osad tahavad keelt õppida isikliku eluga seoses. Kuid enamus inimestest õpivad vene keelt seoses oma tööga. Eestis on venekeelseid inimesi üsna palju. Kui on tarvis nendega suhelda, siis kõige efektiivsem on seda teha vene keeles. Ka töökuulutustes tuuakse sageli ühe tööoskuste nõudena välja vene keele oskus. Nii et vene keele oskuse puudumine võib saada takistuseks juba tööle saamisel, eriti noortele, kellel ongi tihti see oskus kas puudu või napp.

„Usun, et huvi õppida keeli järjest suureneb, sest mida rohkem neid oskad, seda rohkem on elus võimalusi, eriti üha rahvusvahelisemaks muutuvas maailmas. Keeleõppesse panustamine on investeering tulevikku. Ka vene keel pole ses osas erand,“ ütleb Irina.

Igal keelel on oma omapärad ja nüansid. Inimesed on erinevad ja räägivad erinevalt, valides Irina sõnul vastavalt harjumusele ja olukorrale rääkimisstiili, kõne tempo, sünonüümide hulgast konkreetse sõna. Ka sõnavaraliselt rikkas vene keeles.

Irina suhtub lugupidamisega inimestesse, kes õpivad vene keelt ja on valmis ületama keerukused sellel raskel, kuid põneval teel. „Aitan neid inimesi suure entusiasmi ja energiaga. Nagu näitab elukogemus, pole elus miski võimatu – kui on olemas suur soov ja huvi, võib nihutada kasvõi mägesid paigast,“ on ta veendunud.

Õpetaja ülesanne on teha tunnid elavaks, aktiivseks, mitmekesiseks, võtta maha pinge ning kasvatada eneseusku, äratada ja suurendada huvi vene keele ja kultuuri vastu

Tundides kasutab paljude poolt armastatud vene keele õpetaja interaktiivset õppemeetodit, sest ta usub, et see on kõige tulemuslikum õppeviis, mis kõige paremini arendab õppija keeleoskust. Sellepärast panustab Irina tundides aktiivsele suhtlusele. „Me alati räägime palju – vahetame uudiseid,  arutame aktuaalsetel teemadel, ka vaidleme. Seda tehes me märkamatult õpime ja parandame grammatikat,“ selgitab ta.

Irina ei kasuta mehhaanilist õpiku järgi õppimist ja pikalt grammatikaharjutuste tegemist. Kes tahab, saab seda teha iseseisvalt kodus. Õpetaja ülesanne tema enda sõnul on teha tunnid elavaks, aktiivseks, mitmekesiseks, võtta kursuslastelt maha pinge ning kasvatada nende eneseusku, äratada ja suurendada neis huvi vene keele, ka vene kultuuri vastu. Tänu õpilastele, kes rõõmuga innustuvad, õnnestub ka õppimine! Ja kui Irina näeb oma õpilaste silmis sära, saab ta aru, et see on see, mida ta kõige rohkem armastab!

Lisaks klassiõppetundidele viib Irina õpet läbi ka klassiruumist väljaspool – päris sageli käiakse õpilastega teatris, kinos, koos söömas, ekskursioonil. Näiteks suvel käiakse suveteatri etendustel väljaspool Tallinna. Tegutseb isegi teatrihuviliste klubi – koos käiakse teatris ja pärast arutatakse nähtu üle. Vestlused toimuvad loomulikult vene keeles.  Ekskursioonid on toimunud Sankt-Peterburgi, Moskvasse, Ukrainasse, Valgevenesse. Kahjuks jäi sel kevadel viirusest tingutud eriolukorra tõttu ära planeeritud sõit Gruusiasse.

Paljud Irina õpilased õpivad vene keelt juba mitu aastat, isegi aastaid, kuna nad tahavad seda osata järjest rohkem ja paremini.

Õpilased on Irina sõnul temalt küsinud, et milline on tema hobi. Vastates sellele küsimusele ütleb Irina uhkelt, et õpetajatöö ongi tema hobi ning talle kõige armsam tegevus!

Õppijate tagasiside:

“Irina käe all õppimine on eelkõige praktiline. Mängime õppetöö käigus läbi praktilisi situatsioone ning fraase ja kõnet, mida meil nii töös kui eraelus reaalselt vaja läheks. Fookus on filigraanse keelelise korrektsuse asemel kommunikatsioonil ning selle võimalikult loomulikul kulgemisel. Samuti on Irina käe all õppimine lõbus, sest ta ei õpeta mitte ainult keelt, vaid ka kultuuri, taustu ja seoseid erinevate fraaside, mõistete ja sõnade taga. Lisaks on igas keeles olemas oma spetsiifiline huumor, mida Irina üritab oma erakordselt muhedal moel meile mõistetavaks muuta. Ma arvan, et tegemist on parima võimaliku lähenemisega nii täiskasvanud professionaalide õpetamiseks kui ka inimesega, kes vähemalt minu kogemuse kohaselt teeb seda kõige paremini. Ilmselt tuleb kasuks see, et lisaks professionaalsusele saame me Irina puhul rääkida ka suurest südamest ja erakordsest empaatiavõimest.”

Peeter Koppel, SEB panga strateeg

“Olen Irina käe all õppinud juba õige mitu aastat. Otsisime koos kolleegiga õpetajat, kes suudaks meie väga passiivseks vajunud vene keele oskuse aktiivseks muuta ja panna meid erialast vene keelt korrektselt rääkima. Nii saabus minu ellu Irina.

Õpetajana on Irina korraga nii süsteemne kui süstemaatiline. Kõik keelealased küsimused mitte ainult ei saa põhjalikku vastust, vaid paigutuvad süsteemi ja saavad endale ümbruse. See aitab uusi teadmisi mitte ainult omandada, vaid ka meelde jätta, andes ühtlasi võtme unustatu meenutamiseks. Võõras keeles vesteldes pole ju loomupärane abivahendina kasutada sõnaraamatut või jooksvalt kontrollida grammatikareegleid, seega on korrastatud süsteem ülioluline. Äärmiselt imetlusväärne on sealjuures, et Irina ise pole mitte kunagi poole sõnagagi rõhutanud sellise süstemaatilise lähenemise tähtsust. Ta on seda süsteemi kuidagi mängeldes ja märkamatult loonud ja ehitanud, jättes mulle kui õpilasele ometigi vabaduse oma peas kõik ise sobivatele kohtadele paigutada. Seda pole võimalik nimetada teisiti kui õpetajaameti kõrgpilotaažiks. Lisaks nõuab väga spetsiifilise erialakeele õpetamine ka oskust end selle eriala sügavustega kurssi viia.

Oleme Irina teiste pikaajaliste õpilastega aeg-ajalt kohtunud ühistel Vene draamateatri külastustel. Irina sees on väga tugev magnet, mis õpilased tema külge tõmbab ja enam lahti ei lase. Selleks magnetiks on tema südamlikkus, vahetus, äärmine taktitundelisus ja lõputult positiivne meelelaad. See kõik paneb alati kahetsema, kui vene keele tund läbi saab, ja igatsema järgmist.”

Katrin Rahe, Swedbanki pensionifondide fondijuht, vanem portfellihaldur

 

NB! Loe palun ka teiste õpetajate lugusid:

Aino Kuntsel keeleõppest: kõik on vaheldumisi õpetaja ja õpilase rollis, mis on väga inspireeriv 30.04.2020

Endist ETV haridussaadete toimetajat ja kauaaegset eesti keele õpetajat Helgi Saart rõõmustab ettevõtte nimi Valge Klaar 21.05.2020

Rootsi keele õpetaja Kerli Hanseni 7 ametit 03.07.2020

Johannes Vergi keeleõppest: selles ei asenda inimest kui protsessi juhtijat, toetajat ja edasiviijat miski 09.07.2020