Irina Kolodinskaja - Multilingua Keelekeskus OÜ

Irina Kolodinskaja

Loading Kursused

Lõpetasin 2002. aastal Tallinna Pedagoogika Ülikooli vene keele ja kirjanduse erialal ning omandasin ka vene keele kui võõrkeele õpetaja kutse. Aastal 2005 omandasin samas õppeasutuses magistrikraadi. Osalen peaaegu igal aastal erinevatel keeleõppe metoodikat käsitlevatel kursustel. Mind on esitatud ka Aasta Õpetaja 2013 kandidaadiks.

Multilingua Keelekeskuses töötan juba aastast 2002 ning olen õpetanud vene keelt gruppidele kõikidel tasemetel, samuti individuaalõppena algtasemest kuni erialakeeleni kõrgtasemel (teemade hulgas on juriidiline keel, majandus, poliitika, sõjandus, meditsiin, tehnika, sotsio-kultuurilised teemad jne). Minu õpilasteks on olnud asekantslerid, valitsuse liikmed, diplomaadid, tippjuhid.

Minu tundides valitseb alati sõbralik ja sundimatu õhkkond, kus arutatakse tuliselt erinevatel teemadel, vahetatakse arvamusi, vaieldakse ja tehakse ka nalja. Paljud õpivad minu juures aastaid ja ei taha kuuldagi selle meeldiva protsessi lõpetamisest, sest keel on kui elav organism, mis on pidevas muutumises, tekivad uued sõnad ja väljendid ja selle läbi saab inimene end pidevalt arendada. Ma sammun koos oma õpilastega mööda seda pidevat muutumise protsessi, igapäevaselt õppides, uusi teadmisi praktikasse rakendades ja arenedes.

Loe palun ka lugu minu kohta:

Õpetaja Irina Kolodinskaja: inimeste huvi ja positiivne suhtumine vene keelde ning kultuuri kasvab iga aastaga ja see teeb rõõmu.

Loe palun artiklit sellest, kuivõrd populaarne on vene keele õpe. Sõna saavad lisaks Multilingua Keelekeskuse juhile Malle Neile ka mina ja vene keele õpetaja Łukasz Chwistek:

МК-Эстония: Эстонцы все чаще интересуются русским языком и готовы его учить, на курсах и индивидуально (03.08.2021)