Kinkides keeli, kingid maailma ja säästad planeeti

03. detsember 2019 Teeks sel aastal teisiti! Kingiks endale, sõpradele, lähedastele ja töökaaslastele hoopis võimaluse uut keelt õppida! Või juba õpitut korrata!

Happy Teacher = Happy School

Osalesin Erasmus+ toel kursusel Happy Schools and Building Teams: positive education for well-being, play, fun and building communities, mis toimus 11. kuni 16. novembril 2019 Barcelonas ja oli korraldatud Europass Teacher Academy poolt.

Kuidas ühendada reisimine ja keeleõpe?

17. november 2019 Pühapäevases Kuku raadio iganädalases reisisaates Reisirada rääkis ajakirjanik Thea Karin Multilingua Keelekeskuse tegemistest.

MULTILINGUALismist LÕIMUMISALASEL KONVERENTSIL

14.ja 15. novembril 2019 toimus Tallinnas esinduslik rahvusvaheline lõimumisalane konverents “Ühine keel: lõimumine ühiskonnas läbi mitmekeelsuse” / “Shared Language: Integration Through Multilingualism”.

Kas uudne keeleõppemeetod paneb tõesti lihtsamini keelt omandama?

30. oktoober 2019 Keeli on kõige lihtsam õppida isikliku motivatsiooni kaudu, kinnitab üle 20 aasta inglise keele õppejõuna töötanud koolitaja, coach ja superviisor Evelyn Soidla.

Mõtteid elukestvast õppest

OLLES “ARKAADIA TEEL” VAJAME ÕPETAJAID JA TEEJUHTE 17.oktoobril 2019 toimus Tallinna Rahvaülikoolis täiskasvanud õppija nädala raames kohtumisõhtu Joonas Hellermaga teemal „Saunast mineja. Mõtteid elukestvast õppest“.

Multilingua olevik ja tulevik sügisseminari aruteludest lähtuvalt

Oktoobri esimeses õpitoas tegi Multilingua õpetaja, coach ja superviisor Evelyn Soidla kokkuvõtte augusti lõpus toimunud ML õpetajate sügisseminari tulemustest. Sügisseminari üheks eesmärgiks oli ühiselt kaardistada meie praegune seis ja arutleda tulevaste arengute, liikumissuundade ja võtmeküsimuste üle.

ERR video: Rahvusraamatukogus saab aardejahti mängides eesti keelt õppida

30. september 2019 Vaata ERR-i videot siit: https://www.err.ee/986688/rahvusraamatukogus-saab-aardejahti-mangides-eesti-keelt-oppida

Rahvusraamatukogu paneb keeleõppijate eesti keele oskuse proovile

20. september 2019 2019. aasta on nimetatud eesti keele aastaks ja septembris tähistatakse eesti keele õppimise kuud. Selle puhuks on Rahvusraamatukogu ja Multilingua Keelekeskuse koostöös valminud keeletasemepõhised otsimismängud.

Kellele on mõeldud otsimismäng „Kes otsib, see leiab“?

18. september 2019 Keeleõpetajate väitel ei vähene keeleõppija vigade arv enne, kui ta on keelendeid piisaval hulgal kasutanud. Võõrkeelse sõnavara omandamine võtab valdaval osal inimestest aga oodatust enam vaeva ja aega.