Multilingua Keelekeskus sai sel aastal 25-aastaseks

2019. aastal tähistab Multilingua Keelekeskus oma 25. tegutsemisaastat. Keelekeskuse…

Nutikas tööandja ühendab meeldiva kasulikuga

15. märts 2019 Multilingua Keelekeskus kutsub tööandjaid üles korraldama oma töötajatele motivatsiooni- ja keeleõppereise keelekeskkonda. Edukad juhid on need, kes suudavad oma töötajate motivatsiooni kõrgel hoida. Igapäevaselt keskenduvad nad viimaste vajadustele ja otsivad uusi lahendusi, kuidas neid rahuldada, et töötajad pühendaksid endid enam ja et töö oleks tulemuslikum. Märkimisväärsed innustamise võimalused peituvad inimese arengule kaasa aitamises.

Tallinna külastasid Erasmus+ projekti raames Prantsusmaa haridustöötajad.

Veebruaris 2019 külastasid Prantsusmaa haridustöötajad kahe…

Multilingua esimene talveakadeemia

Ühel 2019. a. jaanuarikuu nädalavahetusel 24 tunni jooksul…

Erasmus+ 2017 projekt "Multilingua kaasaegne õpetaja 2"

Eesti ja Euroopa haridus on pidevas muutumises. Nii nagu muutuvad…

Erasmus+ programmi kajastuste konkurss „Õpiränne Euroopasse ja tagasi“ 2018

! Multilingua õpetaja Katrin Kamerovi essee märgiti ära kui…

Töövarjud Soomest

15.-19.okt 2018 olid Multilinguas töövarjudena tunde jälgimas…

English coaching – mis see on?

31. oktoober 2018 Multilingua Keelekeskus pakub mitmeid põnevaid keelekursusi – nende hulgas English coaching. Sellest, millega täpsemalt tegu, räägib lähemalt inglise keele õpetaja, koolitaja, coach ja superviisor Evelyn Soidla. English coaching on keele õppimise viis, milles on kombineeritud keeleõppemeetodid ja coaching’u tööriistad ehk coaching’u kaudu õpitakse ka keelt. See tähendab omakorda, et inimesed pannakse oma keeleõpet eesmärgistama.

Creative use of technology

23.10.-27.10.2017 Oktoobris 2017 käisin Maltal Alpha School…