ERR video: Rahvusraamatukogus saab aardejahti mängides eesti keelt õppida

30. september 2019 Vaata ERR-i videot siit: https://www.err.ee/986688/rahvusraamatukogus-saab-aardejahti-mangides-eesti-keelt-oppida

Rahvusraamatukogu paneb keeleõppijate eesti keele oskuse proovile

20. september 2019 2019. aasta on nimetatud eesti keele aastaks ja septembris tähistatakse eesti keele õppimise kuud. Selle puhuks on Rahvusraamatukogu ja Multilingua Keelekeskuse koostöös valminud keeletasemepõhised otsimismängud.

Kellele on mõeldud otsimismäng „Kes otsib, see leiab“?

18. september 2019 Keeleõpetajate väitel ei vähene keeleõppija vigade arv enne, kui ta on keelendeid piisaval hulgal kasutanud. Võõrkeelse sõnavara omandamine võtab valdaval osal inimestest aga oodatust enam vaeva ja aega.

Vaade Riigikontrolli auditile keeltekooli mätta otsast

09. september 2019 Eelmisel nädalal leidis suurt vastukaja Riigikontrolli audit, mis käsitles puudusi täiskasvanute eesti keele õppe korralduses ja rahastamises. Oleme suuresti auditi tulemustega nõus, kuid tahaksime jagada ka tähelepanekuid, kogemusi ja võimalikke lahendusi keeltekooli vaatenurgast.

Nutikas tööandja ühendab meeldiva kasulikuga

15. märts 2019 Multilingua Keelekeskus kutsub tööandjaid üles korraldama oma töötajatele motivatsiooni- ja keeleõppereise keelekeskkonda. Edukad juhid on need, kes suudavad oma töötajate motivatsiooni kõrgel hoida. Igapäevaselt keskenduvad nad viimaste vajadustele ja otsivad uusi lahendusi, kuidas neid rahuldada, et töötajad pühendaksid endid enam ja et töö oleks tulemuslikum. Märkimisväärsed innustamise võimalused peituvad inimese arengule kaasa aitamises.

English coaching – mis see on?

31. oktoober 2018 Multilingua Keelekeskus pakub mitmeid põnevaid keelekursusi – nende hulgas English coaching. Sellest, millega täpsemalt tegu, räägib lähemalt inglise keele õpetaja, koolitaja, coach ja superviisor Evelyn Soidla. English coaching on keele õppimise viis, milles on kombineeritud keeleõppemeetodid ja coaching’u tööriistad ehk coaching’u kaudu õpitakse ka keelt. See tähendab omakorda, et inimesed pannakse oma keeleõpet eesmärgistama.

Keeleõpe kui rätsepatöö

19. september 2018 Rahvusvaheline ärikultuur, geograafiliselt laienenud kaubanduspiirkonnad ja lisaks kaasaegne tehnoloogia nõuavad meilt võimet mitte ainult võõrkeeli kõnelda, vaid osata võõrkeeli sellisel määral, et äri edu oleks tagatud. Võitja on see, kes suudab lühikese ajaga kiirelt keeleteadmisi ja oskusi omandada täpselt niipalju, kui seda on hetkeolukorras vaja. Multilingual on selleks lahendus! Me pakume välja keeleõppe uudse lahenduse.

Keeleõppereis keelekeskkonda – AINUKE VÕIMALUS VÕÕRKEEL TÕELISELT OMANDADA

01. september 2018 Keeleõppereisijaid vastu võtvad keeltekoolid välismaal pakuvad õppe- ja motivatsioonireise nii täiskasvanud eraisikutele kui ka korporatiivklientidele. Multilingua keelekeskusel on partnerkoole Venemaal, Ukrainas, Maltal, Itaalias, Inglis-, Iiri- ja Šotimaal. Firmadele sobib spetsiaalne keeleõppe- ja motivatsioonireisipakett. Igale korporatiivkliendile paneme selle kokku rätsepatööna. Pakett sisaldab tavaliselt keelekursusi kinnises grupis (st ainult õppijad oma ettevõttest), majutust, lennujaamatransfeere, ekskursioone. Soovi korral saab lisada ka toitlustuse kohalikes restoranides. Paketi kokkupanemisel lähtume iga ettevõtte vajadustest ja eelarvest.

Miks keelt on hea õppida keelekeskkonnas?

25. jaanuar 2018 Oleme kõik koolis kohustuslikus korras võõrkeelt õppinud. Vaatamata sellele, et kooliprogrammi on kokku pannud oma ala professionaalid, on klassis õppimine kui katsete sooritamine laboratooriumis – me peame sõnu pähe õppima ja kontrolltöid sooritama. Aga niipea kui võõrkeeletundi tunniplaanis enam ei ole, unustame kohe kõik õpitu. Olgugi et tänapäeval pakutakse aina enamatele gümnaasiuminoortele ja tudengitele võimalust õppida semestri või terve õppeaasta jagu välismaal, on see siiski veel suhteliselt harv nähtus. Küll aga nõustuvad kõik, kes keelekeskkonnas keeleoskust lihvimas käinud, et isegi lühikese enesetäiendamiseperioodi jooksul muutub keelekasutus soravamaks.

Miks nad eesti keelt õpivad?

15. detsember 2017 Uskuge või mitte, kuid Eestisse tööle tulijatel on tugev motivatsioon eesti keel selgeks saada. Põhjusi on mitmesuguseid, kirjutab õpetaja ja metoodik Ly Leedu. Mida vähem aega on inimene elanud Eestis, seda loomulikum on soov lõimuda ja keel ära õppida. Tulijad tahavad kohaneda ja arvavad, et see avardab oluliselt nende võimalusi väljaspool tööd. Ei osata arvata, et tegelikult on võimalik Eestis hakkama saada ka ainult vene või inglise keelt osates. Nii teenindaja kui ka töökaaslane läheb aktsenti kuuldes kiiresti üle inglise keelele. Tahame olla viisakad, aga ei mõtle, et võtame sellega välismaalaselt võimaluse praktiseerida eesti keelt. Vaid üksikud omandavad keele möödaminnes, teised peavad seda õppima. Õppimise käigus mõni loobub, aga paljudel tekib sügavam huvi.