Kinkides keeli, kingid maailma ja säästad planeeti

03. detsember 2019 Teeks sel aastal teisiti! Kingiks endale, sõpradele, lähedastele ja töökaaslastele hoopis võimaluse uut keelt õppida! Või juba õpitut korrata!

Kuidas ühendada reisimine ja keeleõpe?

17. november 2019 Pühapäevases Kuku raadio iganädalases reisisaates Reisirada rääkis ajakirjanik Thea Karin Multilingua Keelekeskuse tegemistest.

Kas uudne keeleõppemeetod paneb tõesti lihtsamini keelt omandama?

30. oktoober 2019 Keeli on kõige lihtsam õppida isikliku motivatsiooni kaudu, kinnitab üle 20 aasta inglise keele õppejõuna töötanud koolitaja, coach ja superviisor Evelyn Soidla.

ERR video: Rahvusraamatukogus saab aardejahti mängides eesti keelt õppida

30. september 2019 Vaata ERR-i videot siit: https://www.err.ee/986688/rahvusraamatukogus-saab-aardejahti-mangides-eesti-keelt-oppida

Rahvusraamatukogu paneb keeleõppijate eesti keele oskuse proovile

20. september 2019 2019. aasta on nimetatud eesti keele aastaks ja septembris tähistatakse eesti keele õppimise kuud. Selle puhuks on Rahvusraamatukogu ja Multilingua Keelekeskuse koostöös valminud keeletasemepõhised otsimismängud.

Kellele on mõeldud otsimismäng „Kes otsib, see leiab“?

18. september 2019 Keeleõpetajate väitel ei vähene keeleõppija vigade arv enne, kui ta on keelendeid piisaval hulgal kasutanud. Võõrkeelse sõnavara omandamine võtab valdaval osal inimestest aga oodatust enam vaeva ja aega.

Vaade Riigikontrolli auditile keeltekooli mätta otsast

09. september 2019 Eelmisel nädalal leidis suurt vastukaja Riigikontrolli audit, mis käsitles puudusi täiskasvanute eesti keele õppe korralduses ja rahastamises. Oleme suuresti auditi tulemustega nõus, kuid tahaksime jagada ka tähelepanekuid, kogemusi ja võimalikke lahendusi keeltekooli vaatenurgast.

Nutikas tööandja ühendab meeldiva kasulikuga

15. märts 2019 Multilingua Keelekeskus kutsub tööandjaid üles korraldama oma töötajatele motivatsiooni- ja keeleõppereise keelekeskkonda. Edukad juhid on need, kes suudavad oma töötajate motivatsiooni kõrgel hoida. Igapäevaselt keskenduvad nad viimaste vajadustele ja otsivad uusi lahendusi, kuidas neid rahuldada, et töötajad pühendaksid endid enam ja et töö oleks tulemuslikum. Märkimisväärsed innustamise võimalused peituvad inimese arengule kaasa aitamises.

English coaching – mis see on?

31. oktoober 2018 Multilingua Keelekeskus pakub mitmeid põnevaid keelekursusi – nende hulgas English coaching. Sellest, millega täpsemalt tegu, räägib lähemalt inglise keele õpetaja, koolitaja, coach ja superviisor Evelyn Soidla. English coaching on keele õppimise viis, milles on kombineeritud keeleõppemeetodid ja coaching’u tööriistad ehk coaching’u kaudu õpitakse ka keelt. See tähendab omakorda, et inimesed pannakse oma keeleõpet eesmärgistama.

Keeleõpe kui rätsepatöö

19. september 2018 Rahvusvaheline ärikultuur, geograafiliselt laienenud kaubanduspiirkonnad ja lisaks kaasaegne tehnoloogia nõuavad meilt võimet mitte ainult võõrkeeli kõnelda, vaid osata võõrkeeli sellisel määral, et äri edu oleks tagatud. Võitja on see, kes suudab lühikese ajaga kiirelt keeleteadmisi ja oskusi omandada täpselt niipalju, kui seda on hetkeolukorras vaja. Multilingual on selleks lahendus! Me pakume välja keeleõppe uudse lahenduse.