Multilingua olevik ja tulevik sügisseminari aruteludest lähtuvalt

Oktoobri esimeses õpitoas tegi Multilingua õpetaja, coach ja superviisor Evelyn Soidla kokkuvõtte augusti lõpus toimunud ML õpetajate sügisseminari tulemustest. Sügisseminari üheks eesmärgiks oli ühiselt kaardistada meie praegune seis ja arutleda tulevaste arengute, liikumissuundade ja võtmeküsimuste üle.

ERR video: Rahvusraamatukogus saab aardejahti mängides eesti keelt õppida

30. september 2019 Vaata ERR-i videot siit: https://www.err.ee/986688/rahvusraamatukogus-saab-aardejahti-mangides-eesti-keelt-oppida

Rahvusraamatukogu paneb keeleõppijate eesti keele oskuse proovile

20. september 2019 2019. aasta on nimetatud eesti keele aastaks ja septembris tähistatakse eesti keele õppimise kuud. Selle puhuks on Rahvusraamatukogu ja Multilingua Keelekeskuse koostöös valminud keeletasemepõhised otsimismängud.

Kellele on mõeldud otsimismäng „Kes otsib, see leiab“?

18. september 2019 Keeleõpetajate väitel ei vähene keeleõppija vigade arv enne, kui ta on keelendeid piisaval hulgal kasutanud. Võõrkeelse sõnavara omandamine võtab valdaval osal inimestest aga oodatust enam vaeva ja aega.

Vaade Riigikontrolli auditile keeltekooli mätta otsast

09. september 2019 Eelmisel nädalal leidis suurt vastukaja Riigikontrolli audit, mis käsitles puudusi täiskasvanute eesti keele õppe korralduses ja rahastamises. Oleme suuresti auditi tulemustega nõus, kuid tahaksime jagada ka tähelepanekuid, kogemusi ja võimalikke lahendusi keeltekooli vaatenurgast.

Multilingua eesti keele õpetajad teevad koostööd Eesti Rahvusraamatukoguga

Eesti keele õpetaja ning metoodik Ly Leedu ja õpetaja Annika…

Multilingua Keelekeskus osales StudyTravel Alphe konverentsil Londonis.

30.08-01.09.19 osales Multilingua Keelekeskus Londonis StudyTravel…

Multilingua Keelekeskus sai sel aastal 25-aastaseks

2019. aastal tähistab Multilingua Keelekeskus oma 25. tegutsemisaastat. Keelekeskuse…

Nutikas tööandja ühendab meeldiva kasulikuga

15. märts 2019 Multilingua Keelekeskus kutsub tööandjaid üles korraldama oma töötajatele motivatsiooni- ja keeleõppereise keelekeskkonda. Edukad juhid on need, kes suudavad oma töötajate motivatsiooni kõrgel hoida. Igapäevaselt keskenduvad nad viimaste vajadustele ja otsivad uusi lahendusi, kuidas neid rahuldada, et töötajad pühendaksid endid enam ja et töö oleks tulemuslikum. Märkimisväärsed innustamise võimalused peituvad inimese arengule kaasa aitamises.