Flipped Classroom

Mina käisin 6.-11. augustil 2018 Firenzes Erasmus+ projekti raames koolitusel “Flipped classroom”. Firenzesse saabusin 5. augusti õhtul ja mind võttis vastu tohutu palavus – 40 kraadi. Niisugust kuumust vabas õhus ei olnud ma varem kogenud ja kuna ka Eestis oli suvi 2018 erakordselt palav, siis lubasin iseendale, et suvel ma enam kunagi soojale maale ei lähe.

Teaching Business English

Mis vahe on ‘sole trader’ ja ‘sole proprietor’? Mis on ‘Mickey Mouse Degrees’? Mis vahe on ‘remuneration-i’ ja ‘salary and wages-il’? Neile küsimustele ja veel paljudele teistele sain vastuse Brightonis. On asju, mida ei saa sõnastikest või Google'ist, aga saab kohapeal keelekeskkonnas, kogenud õpetaja juures õppides.

Nädal Maltal Erasmus+

2018. a. õpirände sihtkohaks valisime Malta, teemaks The Gateway Teacher Training Secondary, Tertiary and Adult Education Programme. Lootsime teada saada midagi uut, midagi, mis sobib just täiskasvanute õpetamiseks. Gateway School of English Maltal tegeleb põhiliselt inglise keele õpetamisega erinevatel tasemetel. Kursuste pikkus jääb vahemikku üks nädal kuni üheksa kuud. Õppijad on jagatud tasemete kaupa gruppidesse. Pikaaegsed õppijad liiguvad teatud aja jooksul kõrgema taseme gruppi.

Happy Teacher = Happy School

Osalesin Erasmus+ toel kursusel Happy Schools and Building Teams: positive education for well-being, play, fun and building communities, mis toimus 11. kuni 16. novembril 2019 Barcelonas ja oli korraldatud Europass Teacher Academy poolt.

MULTILINGUALismist LÕIMUMISALASEL KONVERENTSIL

14.ja 15. novembril 2019 toimus Tallinnas esinduslik rahvusvaheline lõimumisalane konverents “Ühine keel: lõimumine ühiskonnas läbi mitmekeelsuse” / “Shared Language: Integration Through Multilingualism”.

Mõtteid elukestvast õppest

OLLES “ARKAADIA TEEL” VAJAME ÕPETAJAID JA TEEJUHTE 17.oktoobril 2019 toimus Tallinna Rahvaülikoolis täiskasvanud õppija nädala raames kohtumisõhtu Joonas Hellermaga teemal „Saunast mineja. Mõtteid elukestvast õppest“.

Multilingua olevik ja tulevik sügisseminari aruteludest lähtuvalt

Oktoobri esimeses õpitoas tegi Multilingua õpetaja, coach ja superviisor Evelyn Soidla kokkuvõtte augusti lõpus toimunud ML õpetajate sügisseminari tulemustest. Sügisseminari üheks eesmärgiks oli ühiselt kaardistada meie praegune seis ja arutleda tulevaste arengute, liikumissuundade ja võtmeküsimuste üle.

Multilingua eesti keele õpetajad teevad koostööd Eesti Rahvusraamatukoguga

Eesti keele õpetaja ning metoodik Ly Leedu ja õpetaja Annika…

Multilingua Keelekeskus osales StudyTravel Alphe konverentsil Londonis.

30.08-01.09.19 osales Multilingua Keelekeskus Londonis StudyTravel…

Multilingua Keelekeskus sai sel aastal 25-aastaseks

2019. aastal tähistab Multilingua Keelekeskus oma 25. tegutsemisaastat. Keelekeskuse…