Edith-Helen Ulm - Multilingua Keelekeskus OÜ

Edith-Helen Ulm

Loading Kursused

Olen keeleõpetajana tegutsenud alates 2000. aastast, õpetades nii eraõpilastele kui gruppidele kreeka keelt. Kreeka keele omandamisega tegin algust Ateena Kapodistria Riiklikus Ülikoolis (1996-1997), jätkates Thessalonike Aristotelese Riikliku Ülikooli teoloogiafakulteedi bakalaureuseõppes (1998-2002), ja omandades magistrikraadi Tallinna Ülikoolis tõlkija erialal. Nii tegelen kreeka keelega süvitsi igapäevaselt nii tõlkija kui giidina ning keele õpetamine on selle üheks ja väga meeldivaks väljundiks.

Soovin oma tundidega tuua õpilastele lähemale Kreekale omase olustiku, kus olen veetnud mitmeid aastaid ja mida väga hindan ja armastan. Seepärast ei peaks ükski õpilane kartma, et kreeka keele õppimine on liiga raske – vastupidi, selle omandamine teeb õnnelikuks, sest sellega avate ukse ühe imepärase ja väga mitmekülgse maa kultuuri ja olustikku ning saate hindamatu võimaluse lähemalt tutvuda selle maa sõbralike elanikega. Tundides paneme rõhku suhtluskeelele ja teemade valikul lähtume paindlikult õpilaste vajadustest.

’Καλώς ήρθατε στην παρέα μας!