Epp Leibur - Multilingua Keelekeskus OÜ

Epp Leibur

Loading Kursused

Lõpetasin Tartu Ülikooli inglise filoloogi-inglise keele õpetaja erialal 1976.a.

Olen täiendanud oma keeleoskust ja õpetamisoskusi suvekoolides ja koolitustel Inglismaal (Sunderland, Oxford, Bramshill), Rumeenias ning Eestis.

Inglise keele õpetamisega täiskasvanutele tegelen alates 1992. aastast. Olen õpetanud nii üldkeelt kui ka erialakeelt, viimast peamiselt tulevastele ja töötavatele politseinikele, piirivalvuritele, vangla- ja päästeametnikele. Multilinguas õpetan alates 2019. aasta jaanuarist.

Arvan, et keeleõppes on väga oluline õppijate motiveeritus, kindlate eesmärkide seadmine ning positiivne ja stressivaba õpikeskkond. Suhtlemisoskuse arendamiseks kasutan oma tundides palju paari- ja rühmatööd. Pean oluliseks ka grammatika õpetamist ja õppimist. Grammatika on kui vundament, millele keeleoskust ehitada, olenemata sellest, kas õpitakse üldkeelt või mingi valdkonna erialakeelt. Tähtis on, et õppijad ei häbeneks oma vigu ega küsimusi, kasutaksid oma varasemaid teadmisi ja jagaksid neid ka teistele, tegutseksid koos. Õpetaja osaks on olla inspireerija, vahendaja, julgustaja, koostööpartner.