Natalia Vaiss - Multilingua Keelekeskus OÜ

Natalia Vaiss

Loading Kursused

Olen eesti keele kui teise keele ja vene keele kui võõrkeele õpetaja. Õpetan eesti ja vene keelt juba 15 aastat. Multilinguas töötan alates 2017. aastast.

Mul on magistrikraad eesti filoloogias ja 2 eriala:

  1. eesti keele kui teise keele ja kultuuriloo õpetaja ning
  2. tõlk-ajakirjanik (vene filoloogia eriala).

Hetkel jätkan oma õpinguid Tallinna Ülikooli doktorantuuris lingvistika erialal. Osalen aktiivselt ka Eesti Keele Instituudi ja Tartu Ülikooli projektides, mis on seotud keeleõppega.

Mulle meeldib õppida ja uurida keeli ning õpetada huvilistele eesti ja vene keelt. Mul on rikkalik õpetamise kogemus. Olen õpetanud nii üldhariduskoolis kui ka erinevates keeltekoolides, nii täiskasvanuid kui ka noori ja lapsi. Kõige rohkem meeldivad mulle motiveeritud õpilased nende vanusest ja tasemest sõltumata. Olen igati valmis ka ise õppijatele motivatsiooni andma, kuna minu arvates on see õppeprotsessis väga tähtis. Tunnis panen oma õpilasi rääkima andes neile huvitavaid ja mitmekesiseid ülesandeid, arvestan õppijate soove, loon sõbraliku atmosfääri, milles oleks kõigil mõnus ja põnev õppida.