Jaan Pärnamäe - Multilingua Keelekeskus OÜ

Jaan Pärnamäe

Loading Kursused

Olen õpetanud soome ja taani keelt 1990. aastatest alates, samuti olen õpetanud eesti keelt välismaalastele. Soome keelt olen õpetanud ka vene keele baasil. Tegutsen lisaks õpetamisele ka tõlkija, järeltõlkija ja giidina. Olen Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni liige. Haridus: Eesti Humanitaarinstituut (BA) ja magistrikraad Tallinna Ülikoolist.

Keeltega tegelemine on mind alati köitnud. Võõrkeelte õppimine ergutab aju, treenib mälu ning annab parema probleemilahendusoskuse. Võõrkeeleoskus mõjutab positiivselt lugemisoskust ja üldist intelligentsust. Nii püüan oma tundides luua sundimatu õhkkonna ja ärgitada suhtlust, aga ka elavat õpikeskkonda, õppimine peab olema huvitav, et suuta ka tulevikus õpinguid jätkata.

Põhjamaade keeled on meie naabrid ja seega tuleks minu meelest hoida seda suunda elavana ning osata Põhjamaade keeli. Püüan anda sellesse oma panuse.