Jelena Kriis - Multilingua Keelekeskus OÜ

Jelena Kriis

Loading Kursused

Oma esimese õpetaja hariduse olen saanud Sankt-Peterburi ülikoolis, edasi olen õppinud  Tallinna Pedagoogikaülikoolis eesti keele kui võõrkeele õpetajaks ning Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis geograafia õpetajaks. Olen ennast täiendanud erinevatel kursustel mitmete Intergratsiooni sihtasutuse ja haridusministeeriumi projektide raames.

 

Oma tööelu jooksul olen töötanud mitmes üldhariduskoolis päeva- ja õhtuosakonnas. Töötan eesti keele õpetajana, õpetan ka loodusaineid keelekümblusklassides ning gümnaasiumiastmes.

Koostöös Integratsiooni sihtasutusega võtsin osa projektist „Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni toetamine Eestis”, valmistasin soovijaid Eesti põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise eksamiks ette.

Multilinguas töötan  alates 2009. aastast. Õpetan eesti keelt vene keele baasil tasemetel A1-B2 .

 

Mulle meeldib väga võõrkeeli õppida ja tänu sellele saan keeleõppeprotsessi vaadelda ja hinnata ka keeleõppija rollis, keeletunnis pean väga oluliseks positiivse ja sõbraliku õhkkonna loomist, mis muudab õppeprotsessi meeldivaks ja tõhusaks, oma tundides rakendan aktiivõppemeetodeid, keelekümblusmetoodikat ning panen rõhku suhtlemisoskuste arendamisele ja keelebarjääri ületamisele.

Samuti arvan, et kultuuri ja ajaloo tundmine on keeleõppe lahutamatu osa ning kinokülastused, ekskursioonid, muuseumitunnid teevad keele õppimise põnevamaks ja elavamaks.