Helgi Saar - Multilingua Keelekeskus OÜ

Helgi Saar

Loading Kursused

Õpetaja elukutse omandasin Tallinna Pedagoogilises Instituudis vene keele ja kirjanduse erialal. Olen töötanud eestikeelses  koolis vene keele õpetajana ja vene koolis eesti keele õpetajana. Samal ajal käisin  erinevatel keeltekursustel (inglise, saksa, prantsuse keel). Aastatel 1975-2000 toimetasin Eesti Televisioonis keeleõpetuslikke saateid (Travel English, English for Everybody, Prantsuse keel – minu arm, Hej, Sverige! jpt). Ka olen täiendanud ennast EBU võõrkeele õpetamise metoodika seminaridel.

Eesti keelt täiskasvanutele õpetasin nii vene kui ka inglise keele baasil Tea keeltekoolis aastatel 2000-2008. Uusi vajalikke  teadmisi sain Vaasa Ülikooli Levon Instituudi keelekümbluse metoodika kursustel 2002-2004. Multilingua Keelekeskuses õpetan eesti keelt alates 2008. aastast. Viimastel aastatel olen juhendanud ka Tallinna keeleklubisid „Sähvikud“  ja „Rohelised“ ning täiendanud oma teadmisi täiskasvanute õpetamise metoodika seminaridel.

Keeleõpetamisel pean oluliseks äratada õpilastes huvi õpitava keele ja kultuuri vastu. Õpetaja tegevus  ei tohiks olla suunatud ainult üksikute sõnade ja grammatikareeglite õpetamisele, vaid sellele, kuidas uusi avastatud sõnu ja väljendeid lihtsateks lauseteks siduda ning neid kõnekeeles kasutada. Minu arvates on keeleõppimine huvitav ja lõbus tegevus. Võtkem seda kui muusikalise instrumendi õppimist, sest selle valdamine pakub meile palju rõõmu, huvitavaid kohtumisi ja uusi väljakutseid.

Loe palun ka lugu minu kohta “Endist ETV haridussaadete toimetajat ja kauaaegset eesti keele õpetajat Helgi Saart rõõmustab ettevõtte nimi Valge Klaar