Monika Sooalu - Multilingua Keelekeskus OÜ

Monika Sooalu

Loading Kursused

Eesti keele kui teise keele õpetaja elukutse omandasin Tallinna Ülikoolis ning selles valdkonnas olen tegutsenud aastast 1990. Minu õppijateks on nii kooliõpilased kui täiskasvanud, kes on õppinud nii suhtluskeele kursustele kui ka tegelenud tasemeeksamiks (A2- C1) ettevalmistamisega.

Kursusele õppematerjalide valikul olen eelkõige lähtunud sellest, et see oleks õppijatele ea- ja jõukohane, mitmekesine. Eelistan praktilisi õppemeetodeid, millest oleks reaalses keelesituatsioonis kasu ning mis vastaksid õpieesmärkidele. Õpetamise ja koolituste käigus olen pidanud oluliseks kasutada ja täiendada oma varasemaid teadmisi ja kogemusi ning koostanud õpiku- ja töövihikuharjutuste kõrvale hulgaliselt õpivara: õppekomplekte erinevatel teemadel, õppemänge, interaktiivseid harjutusi.

Selleks, et õppijad end tunnis turvaliselt tunneksid, olen püüdnud luua sundimatu õpikeskkonna, kus õppijad peavad vigade tegemist õppimisega kaasnevaks loomulikuks nähtuseks ega karda avaldada oma arvamust, kus nad tunnevad end hästi, on lõbusad ja tahavad koos tegutseda.

On selge, et vigadeta pole võimalik õppida. Raskustes peitub õppimise võimalus, mitte motivatsiooni kaotus. Esitage raskustele väljakutse ja muutke need endale kasuks!