Eha Mängel - Multilingua Keelekeskus OÜ

Eha Mängel

Loading Kursused

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi, praeguse nimega Tallinna Ülikooli, inglise ja saksa keele õpetaja erialal. Õpetanud inglise keelt olen ligi 30 aastat ja seda põhiliselt ülikoolides ja rakenduslikes kõrgkoolides. Peale üldkeele olen õpetanud ka inglise keele foneetikat ja fonoloogiat Tallinna Ülikoolis. On tulnud õpetada ka erialast inglise keelt mitmel erineval erialal nagu näiteks õigusteadus, rahvusvahelised suhted, sotsioloogia jt. See on olnud alati suur proovikivi, aga ka äärmiselt huvitav ja hariv. Olen püüdnud oma tunnid üles ehitada nii, et need ei oleks üksluised, et need haaraksid erinevaid osaoskusi ja sisaldaksid ka midagi põnevat nagu viktoriinilaadsed võistlused, mis ühtlasi ka motiveeriks õppijaid. Samuti elavdab tundi paaris- ja grupitöö, võtab maha pingeid, kuid annab võimaluse keele praktiseerimiseks. Ma olen suur inglise keele austaja, mulle meeldib nii õpetada kui ka ise alati midagi uut õppida selle keele kohta, sest keel ju areneb pidevalt ja on põnev jälgida, kuidas muutuvad isegi kunagi kõige rangemad grammatika reeglid või millised uued sõnad ja väljendid keelekasutusse tekivad, slängist rääkimata. On tore kui saan seda vaimustust jagada ja innustada ka teisi seda keelt rohkem tundma õppida.