Jaanika Sarv - Multilingua Keelekeskus OÜ

Jaanika Sarv

Loading Kursused

Hariduselt olen Tartu (Riikliku) Ülikooli saksa keele filoloog, Hageni Kaugõppeülikooli-Bochumi Ülikooli haridusteaduste magister, st meister saksa keele ja selle õpetamise valdkonnas. Keelt olen seni õpetanud kõigile keeletasemetele A1 – C1.2, seda ka erialakeelte osas. Süvendatult olen õpetanud reklaaminduse, ettevõtluse ja majanduse valdkonna erialast keelt EBSi tudengitele, meedia ja ajakirjanduse kommunikatsiooniga seotud keelt TLÜ tudengitele. Turismi- ja keskkonnaalase keele õpetamine on ka igati vahva kogemus. Pikaaegse töökogemuse käigus olen töötanud erinevate siht- ja vanusegruppidega: õpilastega Viimsi Koolis, noorte täiskasvanutega EBSis ja TLÜs, täiskasvanutega Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis/Goethe Instituudis. Et oma žanris tasemel püsida, olen oma teadmisi ja oskuseid täiendanud nii mahukatel koolitustel saksakeelsetes maades kui ka Eestis pakutavatel kursustel. Tööalaseks kõrghetkeks loeksin esinemist ettekandega erialakeelte õpetamise nüanssidest üleilmsel saksa keele õpetajate kongressil Bozenis, Itaalias 2013.

Multilingua Keelekeskuses töötan aastast 2018.

Arvan, et nii keele õppimine kui ka õpetamine on eneseteostuslik meelelahutus. Annan sellesse heameelega oma entusiastliku panuse.