Mare Lilleorg - Multilingua Keelekeskus OÜ

Mare Lilleorg

Loading Kursused

Lõpetasin 1997. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli vene koolide eesti keele ja kirjanduse eriala. Alates 1997.a olen töötanud tegevõpetajana üldhariduskoolis kui ka täiskasvanute kursustel. Multilinguas töötan alates 2016. aastast õpetades eesti keelt grupiõppes. Olen läbinud erinevaid metoodilisi koolitusi läbi pika õpetamise tee.

Eesti keele õpetamine on minu töö ja hobi koos. Eesti keel on minu emakeel, mille salasõnumit ma soovin õpetada ja jagada oma õppijatega. Õppijate sügav huvi eesti keele vastu muudab õpetamise ja õppetunnid huvitavamaks ja põnevamaks. Huvitav ja arendav on töötada inimestega, kes tunnevad huvi eesti keele ja kultuuri vastu.

Oma tundides loon humoorika ja rahuliku õpikeskkonna ning vahepaladeks püüan pakkuda eestlaste kultuuripärandi momente, mis meeldivad alati õppijatele. Teemade valikul lähtun õppijate vajadustest ja huvidest kasutades mitmekülgseid ja enda koostatud õppematerjale. Kõige olulisem keeleõppimisel on soov õppida eesti keelt ja julgus rääkida eesti keeles! Kui sa oskad eesti keelt, avab Eesti sinu jaoks oma imepärased uksed!