Kaire Oja - Multilingua Keelekeskus OÜ

Kaire Oja

Loading Kursused

Tallinna Ülikoolist omandasin 2009. aastal teadusmagistri kraadi kasvatusteaduste erialal. Oma magistritöös uurisin võõrkeele õppimisel ja rääkimisel tekkivat hirmu ja kartust. 2003. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli saksa keele ja kirjanduse erialal. Kõrvalerialaks oli inglise keel ja kirjandus. Mõlemat keelt oli vaja töötamisel Estonian Business Schoolis aastatel 2003-2013, kus õpetasin saksa keelt nii Eesti tudengitele kui ka Soome ja Hiina tudengitele inglise keele baasil. Täiendkoolitustel olen osalenud Eestis, Soomes, Saksamaal ja Austrias. Enne Tartus õppimist olen töötanud ja õppinud ühe aasta Saksamaal. Lisaks õpetajaametile olen ka Tallinna linna giid saksa keelt kõnelevatele külalistele. Vabal ajal mängin võrkpalli ja tennist.

Saksa keele õpetamisel on olulised sundimatu õhkkond, väljendusoskuse ja rääkimise enesekindluse arendamine, entusiastlik õpetaja ja sisemiselt motiveeritud õppija. Saksa keel on võrratu!