Katrin Vaikmaa - Multilingua Keelekeskus OÜ

Katrin Vaikmaa

Loading Kursused

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli germaani filoloogia eriala. Samuti olen osalenud erinevatel täienduskoolitustel Saksa Kultuuri Instituudis, Goethe Instituudis ja Eesti Kõrgemas Kommertskoolis. Olen Eesti Richard Wagneri Ühingu ja Tallinna Giidide Ühingu liige ja osalen Baltisaksa Kultuuri Ühingu töös. Töötan suviti ka giidina ja viibin sageli Saksamaal.

Multilinguas õpetan alates 2002. aastast saksa keelt täiskasvanutele nii grupi- kui ka individuaalõppes. Kasutades huvitavaid ja motiveerivaid õppematerjale, suhtleme tundides palju. Õpetaja roll on kohe algusest peale innustada õppijaid saksa keeles rääkima. Teemade valikul lähtun õppijate vajadustest ja huvidest.

Saksa keel on Gothe ja Kafka, Mozarti ja Bachi keel. Saksa keele õppimine ning saksa kultuuri ja tavadega tutvumine avardab meie maailmapilti ja hõlbustab suhtlemist enam kui 100 miljoni eurooplasega, kellele saksa keel on emakeel.