Annika Bauer - Multilingua Keelekeskus OÜ

Annika Bauer

Loading Kursused

Eesti keele kui teise keele õpetajaks õppisin Tallinna Pedagoogikaülikoolis, kus lõpetasin 2000. aastal eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo eriala. Samas kaitsesin ka 2010. aastal keeletoimetaja erialal magistrikraadi. Eesti keele kui teise keele õpetajana olen töötanud juba ligi paarkümmend aastat. Õpetamistööd alustasin Multilingua keeltekoolis, kus töötan tänaseni. Alates 2018. aastast õpetan eesti keelt teise keelena ka Tallinna Ülikoolis. Eesti keelt olen õpetanud peamiselt A2, B1 ja B2 tasemel, aga ka C1 tasemel. Minu õppijate ridades on olnud ka mitmeid eraõpilasi.

Olulisimaks keeleõppes pean suhtlemisoskuse arendamist ning seda teen rollimängude, grupi- ja paaristööde abil. Tähtsal kohal on ka grammatika ning kirjutamisharjutused. Püüan oma tundides luua alati pingevaba ja sõbraliku õhkkonna, et õpilased tuleksid tundi hea tujuga ning lahkuksid veelgi paremaga.

Loe palun ka artiklit Postimehes “Vaade riigikontrolli auditile keeltekooli mätta otsast”, kus olen kaasautor