Kersti Parkja - Multilingua Keelekeskus OÜ

Kersti Parkja

Loading Kursused

Rahvusvahelises keskkonnas erinevate keelte ja kultuuridega tegutsemisel on alati olnud minu elus oluline roll.

Ehkki kõrghariduselt olen vene filoloog ja inglise keele õpetaja, hakkasin päriselt keelt õpetama alles aastaid hiljem. Varasemalt olen tegelenud turismindusega nii Eestis kui välismaal, töötanud mitmes koolis ja keelefirmas. Multilinguasse tööle tulles avastasin, kui tore ja innovaatiline võib olla üks keelekeskus!

Õpetan eesti keelt nii vene kui inglise keele baasil. Pean oluliseks, et nii õpetamine kui õppimine oleks nauditav. Õpetades lähtun esmajoones õppijast ja tema vajadustest ning püüan alati inspireerida ja motiveerida, samas ka ise inspireeritud olla.

Multilinguas eesti keelt kui võõrkeelt õpetades kogen seda, mida hindan ja mis mulle väga meeldib – puutun kokku erinevatest kultuuridest tulnud ja eri rahvustest inimestega. See on väga põnev ja rikastav!

Ma arvan, et võõra keele suudab selgeks õppida igaüks! Tähtis on leida õppimist toetavad tegurid, nagu näiteks hea kontakt õpetaja ja kaasõppijatega ning sobiv metoodika. Kõige tähtsam aga on leida õppimiseks motivatsiooni ja seda hoida!

Maailm oma mitmekesisuses on põnev paik ning erinevad keeled avastamist väärt!