Kristi Kiilman - Multilingua Keelekeskus OÜ

Kristi Kiilman

Loading Kursused

Lõpetasin 2009. aastal Tallinna Ülikooli inglise keele õpetaja erialal. Täiskasvanute inglise ja eesti keele koolitajana olen töötanud alates 2013. aastast. Minu töövaldkonnaks on peamiselt firmasisesed kursused ja Skype´i õpe (äri- ja suhtluskeel).

Multilinguas töötan alates 2015. aastast ja õpetan eesti ja inglise keelt algtasemest kõrgtasemeni. Pikaajaline koostöö on olnud firmadega, mis tegutsevad ehituse, turvateenuste ja logistika valdkondades. Lisaks olen õpetanud finantsalast inglise keelt pankades.

Eesti keelt õpetan nii avatud kursuste gruppidele kui individuaalõppijatele. Õppijad peavad eesti keelt kõige raskemaks, ent samas ka kõige naljakamaks keeleks maailmas, ja arvavad, et see on üks valdkond, kus õpetaja on alati targem kui Google.

Elukestev õpe on oluline ja korrektne keelekasutus on iga inimese parim visiitkaart. Õppimisel on tähtis positiivne hoiak ja motivatsioon. Mitte miski ei ole ületamatu ja keeleõpe on puhas nauding. Olles ka ise igapäevaselt õppija rollis õppides soome keelt, näen, kui oluline on järjepidevus ja julgus suhelda. Just seetõttu on minu tundides olulisel kohal vestlus ja igapäevaelu olukorrad. Skype´i õpe on näidanud nii mulle kui ka õppijatele, et keelt saab õppida igal pool.

Isiklikest saavutustest pean oluliseks tiitlit „Tubli Terviseedendaja 2013“ ja soome keele iseseisvat õppimist. Minu hobid on crossfit, jõusaal ja sulgpall.