Alla Zarubina - Multilingua Keelekeskus OÜ

Alla Zarubina

Loading Kursused

2000. aastal lõpetasin Tallinna Pedagoogikaülikooli bakalaureuseõppe eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja erialal. Lisaerialana õppisin inglise keelt. Multilingua keeltekoolis töötan aastast 1999 ja nüüdseks olen juba ka pikaajalise kogemusega vene keele õpetaja.

Keelte õpetamisel lähtun eelkõige õppijate soovidest, olgu selleks siis erialase keele kursus, kõnekeele harjutamine, keeleeksamiks valmistumine või muu. Tunnis püüan anda erineva eesmärgiga ülesandeid, et õppijate keeleoskus areneks mitmekülgselt.

Samuti kasutan tunnis mitte vaid klassikalisi õppevahendeid – õpikuid, harjutusvihikuid jmt, vaid ka kaasaegseid õpikeskkondi, mis annavad õppijatele võimaluse harjutada keelt vaheldusrikkas keskkonnas. Püüan olla positiivne ja julgustav, sest keeleõpe ei ole mitte üksnes töö, vaid ka mõnu.