Elena Naumova - Multilingua Keelekeskus OÜ

Elena Naumova

Loading Kursused

Tere! Minu nimi on Elena Naumova.

Lõpetasin Herzeni nimelise Peterburi Riikliku Pedagoogikaülikooli ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži. Ma olen 6. taseme õpetaja täiskasvanud õppijatele. Mul on suur kogemus pedagoogika ja andragoogika alal ning viimastel aastatel olen töötanud vene keele kui võõrkeele õpetajana.

Keel ei ole minu jaoks pelgalt suhtlusvahend, vaid ka teistsugune mõtteviis, erinev maailmavaade. Uue keelega kaasneb teine ​​kultuur, mida uurides saame sügavama arusaamise ka oma kultuurist ja keelest.

Üritan oma õpilastes kujundada ennekõike KEELEISIKUT, seetõttu pööran suurt tähelepanu keelesüsteemi mõistmisele. Interaktiivsete meetodite kasutamine, mitmesugused didaktilised mängud, minu optimistlik maailmavaade – kõik see aitab mul luua klassiruumis mugava õhkkonna.

Töötasin välja autorikursuse algajatele vene keele õppimiseks. Ma populariseerin tandemmeetodit. Loon ja rakendan õppevorme, kus emakeelena kõnelejad ja keeleõppijad suhtlevad ja seda mitte ainult eakaaslaste rühmades, vaid ka täiskasvanud õppijate ja laste rühmades. Usun, et täiskasvanud ei saa mitte ainult õpetada, vaid ka lastelt õppida.

Mul on mitmeid hobisid – batika, keraamika, postkaartide tegemine. Minu hobid aitavad mul korraldada ebatavalisi vene keele tunde, kus õpilased teevad käsitööd ja õpivad keelt.

Koostöös Multilingua Keelekeskusega õpetan Narvas lastele keelekümbluslaagrites vene keelt.

Elan juba 15 aastat Narvas. See on minu pere kodulinn. Tule Narva vene keelt õppima!

Elena Naumova